Overstap naar volwassenzorg verloopt soepel

22 August 2018

De overstap van de zorg van het JKZ naar de volwassenzorg is niet voor ieder kind even gemakkelijk. Roos Cuperus, kinderarts in het Juliana Kinderziekenhuis en Barbera Knip, arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) bij Middin, kijken daarom gezamenlijk naar het kind voordat de overstap wordt gemaakt.

Het gaat om kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. "Zodra de leeftijd van 18 jaar is bereikt gaat het kind van de kindzorg naar de volwassenzorg", zegt Roos. "Wij proberen deze overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen, zowel voor het kind als voor de ouders. Daarom kijkt de kinderarts samen met Barbera Knip naar de kinderen die op het spreekuur in het JKZ komen. Omdat ze al vertrouwd zijn met Barbera voelt het niet echt meer als een overstap zodra ze bij haar terecht komen voor de volwassenzorg."

Veel zorg nodig

"Een kind met een verstandelijke beperking heeft vaak problemen met zijn gezondheid", legt Barbera uit. "Die klachten zijn meestal velerlei. Zoals motorische beperkingen, epilepsie, eet- en drinkproblemen, gedragsproblemen. Voor zo'n kind is het vaak moeilijk om zijn klachten kenbaar te maken. Wij nemen daarom veel tijd voor het kind. De ouders, familie en begeleiders worden daarbij niet vergeten. Het is voor hen al behoorlijk zwaar om een gehandicapt kind te hebben. Zij hebben behoefte aan snelle informatie en korte lijnen en we geven adviezen hoe zij de zorg het beste en zo efficiënt mogelijk kunnen aanpakken. Vooral het sociale aspect is belangrijk. En als het nodig is verwijzen wij door naar instanties voor meer hulp."

Kijken naar de mogelijkheden

Barbera: "Wij proberen een kind zoveel mogelijk zijn eigen mogelijkheden en kracht te laten inzien en benutten en niet zijn beperkingen. Daar werken wij aan." Barbera heeft veel cliënten, zoals zij ze noemt. "Er zijn niet veel AVG-artsen. Dat is een hele zorg. Want er zijn zo'n 3.500 kinderen in de regio met een verstandelijke beperking die mede dankzij de goede zorg steeds ouder worden." De cliënten die Barbera onder haar hoede heeft wonen verspreid door de hele regio. Sommigen kunnen nog zelfstandig wonen, maar er zijn ook cliënten die gespecialiseerde en complexe zorg nodig hebben. Zij zijn beter af in een wooncomplex.

AVG-arts in het Haga nodig

"In sommige gevallen kan de AVG-arts de gehele volwassenzorg overnemen",  zegt Roos: "Maar als een kind te maken heeft met meerdere aandoeningen is vaak specialistische medisch zorg nodig. Wij pleiten ervoor dat een AVG-arts de regie hierin neemt en kind en ouders in het ziekenhuis begeleidt. Zo'n AVG-arts zou, om te beginnen, 1 of 2 middagen in de maand in ons ziekenhuis spreekuur moeten houden, samen met de specialist die dan nodig is. Zo voorkom je dat zowel het kind als de ouders tussen wal en schip vallen." Barbera is het met Roos eens. "Juist omdat het om complexe zorg gaat, is het niet goed als een kind van de ene naar de andere specialist wordt verwezen. Juist dan heb je een arts nodig die de regie houdt."   

Middin

Middin is een grote organisatie en biedt met circa 3.000 medewerkers ondersteuning en zorg in Zuid-Holland op woonlocaties, activiteitencentra, op school of aan huis aan zo'n 5.000 cliënten met een verstandelijke beperking. Middin ondersteunt deze mensen bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de mensen.

Barbera Knip (links) en Roos Cuperus

Barbera Knip (links) en Roos Cuperus werken nauw samen om de overstap voor een kind van kindzorg naar volwassenzorg soepel te laten verlopen

Naar het overzicht