Positief financieel resultaat voor Haga: € 1,8 miljoen

05 June 2020

Het HagaZiekenhuis heeft 2019 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 1,8 miljoen. Dat is € 1,2 miljoen meer dan in 2018. Dit is gerealiseerd door flinke inspanningen om de financiële huishouding te verbeteren. Hierdoor kon het Haga ook € 2 miljoen vrijmaken voor de cao-afspraken over een hogere beloning voor het zorgpersoneel.

Financieel gezonder

Directievoorzitter Carla van de Wiel kijkt met een tevreden blik terug: "Onze acties in 2019 om de financiën verder op orde te brengen, hebben hun vruchten afgeworpen. Belangrijke onderdelen waren het realiseren van inkoopbesparingen, beter plannen van de capaciteit en het verder vergroten van ons kostenbewustzijn. We hebben goede stappen gezet om financieel gezonder te worden. Dat is echt een compliment waard voor de hele organisatie.”

 

“Daarnaast waren de meerjarenafspraken die met de zorgverzekeraars zijn afgesloten heel belangrijk. We konden in lijn met het Hoofdlijnenakkoord en het gedachtegoed Juiste Zorg op de Juiste Plek, goede, bereikbare en betaalbare zorg aan onze patiënten blijven bieden.”

 

Het HagaZiekenhuis heeft hiervoor haar eigen transitieprogramma: Haga Zorg Dichtbij. “We horen van collega’s in het veld dat we als HagaZiekenhuis met veel transitieprojecten voorop lopen. En daar gaan we in 2020 zeker mee door,” aldus Carla van de Wiel.

Stijgende bedrijfsopbrengsten en personeelskosten

De bedrijfsopbrengsten stegen met € 10,7 miljoen. Belangrijke oorzaak hiervan was de toename van dure geneesmiddelen. Daarnaast stegen de personele kosten met bijna € 20 miljoen. Dit kwam o.a. door de eenmalige uitkering die het zorgpersoneel in 2020 kreeg op basis van de nieuwe cao-afspraken. De kosten hiervoor zijn in 2019 verantwoord.

Alle financiële cijfers en de verklaring staan te lezen in het Jaarverslag 2019 van de Reinier Haga Groep, waar het HagaZiekenhuis onderdeel van is.

Samenwerking in Reinier Haga Groep

De samenwerking met Reinier de Graaf (Delft) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) is in 2019 veranderd. De groep heeft besloten niet verder in te zetten op een juridische fusie. Bestaande samenwerkingsvormen, zoals het Reinier Haga Prostaatkankercentrum en het Orthopedisch Centrum in Zoetermeer (opening 29 juni 2020), blijven bestaan. Tegelijkertijd werken de drie ziekenhuizen aan een ontvlechting van de Reinier Haga Groep.

HagaZiekenhuis in cijfers

HagaZiekenhuis in cijfers

Naar het overzicht