Samenwerking binnen HJGC biedt aanstaande moeders veel voordelen

24 April 2018

Binnen het Haga Juliana Geboortecentrum (HJGC) raakt de zorg die de eerstelijns verloskundigenpraktijken, het GeboorteHotel Haga, het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) en het HagaZiekenhuis bieden, steeds nauwer verweven. Hierdoor kunnen aanstaande moeders tegenwoordig vaker onder begeleiding van hun eigen verloskundige bevallen. Ook vrouwen met beperkte medische risicofactoren kunnen steeds vaker het grootste deel van hun zwangerschap door hun eigen verloskundige worden begeleid.

Sinds de opening van het HJGC in 2015 bevallen hier elk jaar meer vrouwen. In 2017 kwamen in het JKZ en het Haga Geboortehotel bijna 3300 baby's ter wereld. Dat is niet zo vreemd, vindt gynaecoloog Hanneke Feitsma: "We krijgen veel positieve reacties over de professionele opvang met veel persoonlijke aandacht, maar ook over de mooie kraamsuites. Dat is fijn om te horen. Een veilige omgeving voor moeder en kind is het allerbelangrijkste. Alle zorg moet zo soepel mogelijk, ontspannen en comfortabel verlopen. Daarbij komen we, als dat medisch verantwoord is, zo veel mogelijk tegemoet aan de wensen van de zwangere of net bevallen vrouw."

Individueel geboortezorgplan

Een van die wensen is dat veel zwangere vrouwen die in het ziekenhuis gaan bevallen, tijdens de zwangerschap en bij de bevalling door hun eigen verloskundige begeleid willen worden. Hanneke: "Bij elke zwangere wordt in het begin van de zwangerschap een individueel geboortezorgplan gemaakt. Wanneer er sprake is van medische risicofactoren, kijken we in hoeverre en hoelang de zwangere door de eigen verloskundige begeleid kan worden of dat de eigen verloskundige en de gynaecoloog de zwangerschap samen begeleiden. Dat heetshared care. Vroeger werd de zwangere bij risicofactoren de gehele zwangerschap door de gynaecoloog begeleid. Dat hoeft nu lang niet altijd meer. Voor de zwangere vrouw is het prettig dat zij in haar eigen buurt naar de verloskundige kan gaan."

Eigen verloskundige

Ook kunnen vrouwen met meconiumhoudend vruchtwater in bepaalde gevallen door de eigen verloskundige worden begeleid tijdens de bevalling. "Vroeger werd zo'n bevalling waarbij de baby in het vruchtwater gepoept heeft, direct medisch. Dan nam een verloskundige van het ziekenhuis de bevalling over", vertelt Hanneke. "We doen nu met 6 verloskundigenpraktijken een pilot waarbij de eigen verloskundige in zo'n geval de barende vrouw blijft begeleiden. De aanstaande moeder houdt dan een vertrouwd gezicht aan bed."

24/7 gynaecoloog, anesthesist, kinderarts en OK-team

Het HJGC onderscheidt zich in de regio door de samenwerking tussen het JKZ, het Haga Geboortehotel en 17 eerstelijns verloskundigenpraktijken. Kraamverzorgenden, eerste- en tweedelijnsverloskundigen en gynaecologen geven samen voorlichtingsavonden aan zwangere vrouwen en hun partners. In het HJGC is bovendien 24 uur/7 dagen per week een gynaecoloog, anesthesist, kinderarts en een operatieteam aanwezig. Alle zorg die moeder en kind nodig hebben, zitten dus dicht bij elkaar.

Ga voor meer informatie naar: www.hagajulianageboortecentrum.nl.

 

Naar het overzicht