SEH-artsen en huisarts samen medisch verantwoordelijk voor ambulancezorg in regio

04 May 2021

Een bijzondere samenwerking in de Haagse zorg: drie SEH-artsen van het HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en Erasmus MC vervullen samen met een herintredend huisarts de functie van Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) bij de Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden (RAV). De specialisten kijken ernaar uit om in hun functie met elkaar samen te werken om zo de kwaliteit van de acute zorg in de regio nog verder te verbeteren.

Naast Maarten de Bont (Erasmus MC) is het medische management van de RAV versterkt met Ernie de Deckere (HMC), Victoria van de Craats (HagaZiekenhuis) en herintredend huisarts en voormalig SEH-arts Loes Janssens. Samen hebben zij sinds dit jaar de medische eindverantwoordelijkheid namens de RAV voor de kwaliteit van de ambulancezorg in de regio Haaglanden. RAV Haaglanden is een samenwerkingsverband van de drie ambulancevervoerders in de regio (Ambulancezorg GGD Haaglanden, Ambulancezorg Zoetermeer, Ambulancezorg Witte Kruis) en de Meldkamer Ambulancezorg. De verschillende ambulances rijden jaarlijks ruim 87.500 ritten.

Goede samenwerking

Het medisch management van een RAV houdt zich bezig met de kwaliteit van de medisch-inhoudelijke aspecten van de ambulancezorgverlening, het toezicht op onder andere de bekwaamheid van ambulancezorgverleners evenals op dossiervoering, geeft inhoud aan beleidstukken en voert overleg met ketenpartners. “Door de MMA’s uit de verschillende ziekenhuizen en een huisarts aan de RAV te binden wordt de samenwerking binnen de hele acute zorgketen versterkt. We kunnen hierdoor nog beter anticiperen op de verschillende acute zorgontwikkelingen in onze regio,” vertelt Henriëtte Dekkers, bestuurder van de RAV.

De MMA is medisch verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ambulancezorg. De grootste drie aandachtsgebieden zijn patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. “We zijn verantwoordelijk voor de bekwaamheid van de ambulancemedewerkers,” legt Ernie de Deckere van HMC uit, die zijn nieuwe functie combineert met zijn werkzaamheden als SEH-arts en opleider in HMC.

Door de samenwerking zijn de specialisten snel en goed van knelpunten op de hoogte en kunnen zij hier vlot op anticiperen. “Alleen ga je sneller, maar met elkaar kom je verder,” vult Victoria van de Craats, SEH-arts van het HagaZiekenhuis, aan. “Met samenwerking en verbinding creëren we veilige en kwalitatief goede zorg voor patiënten en elkaar. Door gezamenlijke verantwoordelijkheid en verdeling van lasten kunnen we met elkaar zo goed mogelijk op de toegenomen zorgvraag en werkdruk anticiperen. Zo blijft het mogelijk om onze zorgfunctie voor de regio zo optimaal mogelijk uit te voeren. We maken daarbij gebruik van elkaars kwaliteiten en inzichten. We leren van en met elkaar.”

Sterke punten

Waar SEH-artsen De Deckere en Van de Craats zich met name richten op een goede samenwerking met de regionale ziekenhuizen en de meldkamer, onderhoudt herintredend huisarts Loes Janssens de contacten met de huisartsenposten in de regio. “Een voordeel van deze nieuwe invulling is dat iedereen zich kan richten op zijn of haar sterke punten,” vertelt Janssens. “Goede samenwerking en communicatie tussen de partners is essentieel voor goede zorg. Om zorg eenduidig over te dragen en elkaar feedback te geven moet iedereen dezelfde taal spreken. Zo kun je de kwaliteit van de acute zorgketen continu verbeteren.”

De SEH-arts is de specialist in de spoedeisende geneeskunde. Dit specialisme sluit volgens De Deckere naadloos aan op het werk van de ambulanceverpleegkundige. “We doen in de kern hetzelfde vak. Het is waardevol om vanuit het ziekenhuis een goede verbinding te hebben met de ambulancezorg. Iemand die weet hoe het in de praktijk op de Spoedeisende Hulp werkt is daarin van toegevoegde waarde. In deze gedeelde functie komt dit perfect bij elkaar.”

Van links naar rechts: Loes Janssens, (huisarts-SEH-arts np), Maarten de Bont (Erasmus MC), Ernie de Deckere (Haaglanden MC), Victoria van de Craats (HagaZiekenhuis)


Naar het overzicht