2017

Crista van Geest wint prijs voor verbetering infectiepreventie

10 april 2017

De opdracht: “Wie bedenkt díe oplossing die een belangrijke bijdrage levert aan de preventie van zorginfecties?” De jury van de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en het publiek zijn het er over eens: onze collega Crista van Geest, deskundige infectiepreventie, is die persoon. Onjuist gebruik van blaaskatheters is een al lang bestaand probleem. Crista startte een project om met behulp de huidige ICT-mogelijkheden en een multidisciplinaire aanpak het gebruik van blaaskatheters te monitoren en bij te sturen. Zij won daarmee de Hygieia award 2017.

De risico's en complicaties bij het gebruik van een blaaskatheter via de plasbuis bij patiënten (Catheter à Demeure of CAD) worden vaak onderschat. Bij lang gebruik van de CAD neemt de kans op een urineweginfectie toe. Het is dus belangrijk de CAD zo kort mogelijk en alleen bij de juiste indicatie te gebruiken.

Naast het herzien van bestaande protocollen, het ontwikkelen van een scholing en audit, ontwikkelde Crista een slimme manier om het gebruik van de CAD bij te houden in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Door dagelijks te beoordelen of de CAD nog nodig is, wordt onnodig lang CAD gebruik teruggedrongen. Chipsoft, de maker van het EPD, heeft deze nieuwe registratiemethode nu standaard in Chipsoft HiX gebouwd, zodat ook andere ziekenhuizen gebruik kunnen maken van Crista's oplossing.

 

Nieuwsoverzicht

januari 2017februari 2017maart 2017april 2017mei 2017juni 2017juli 2017augustus 2017september 2017oktober 2017november 2017december 2017
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook