2017

DonorDialoog in Den Haag is hard nodig

11 oktober 2017

Het HagaZiekenhuis heeft, samen met het HMC, de DonorDialoog naar Den Haag gehaald. Deze campagne heeft als doel om (van oorsprong) niet-westerse inwoners te informeren over orgaandonatie en registratie in het Donorregister. Uit onderzoek blijkt dat de registratie binnen deze groep landelijk ver achterblijft bij de registratie onder autochtone Nederlanders.

Donatiecoördinator Yolanda Anthonio van het Haga heeft zich ingezet om de campagne naar Den Haag te halen

Donatiecoördinator Yolanda Anthonio van het Haga heeft zich ingezet om de campagne naar Den Haag te halen. "In 2015 is de DonorDialoog voor het eerst van start gegaan in Rotterdam. Daar is inmiddels structureel aandacht voor orgaandonatie via de diverse gemeenschappen waarin niet-westerse inwoners zich verenigd hebben. Dat willen wij ook in Den Haag bereiken. Het doel van de campagne is niet dat mensen zich registreren, maar dat zij weten dat registreren mogelijk is en dat zij goed geïnformeerd zijn over het proces rondom orgaandonatie."

50 voorlichtingsbijeenkomsten

Vanuit de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is contact gelegd met een aantal stichtingen waarin Haagse inwoners van niet-westerse herkomst zich verenigd hebben, zoals stichting Hindoestani/Vobis en stichting Zebra. Binnen die organisaties zijn sleutelfiguren opgeleid om de soms complexe materie over orgaandonatie en registratie goed te kunnen overbrengen. De sleutelfiguren organiseren bijeenkomsten waarin zij deze informatie verspreiden in de eigen kring. Yolanda: "Zij slaan een brug tussen de gemeenschap en contactpersonen van de NTS en het HagaZiekenhuis/HMC. Er staan 50 voorlichtingsbijeenkomsten gepland, bijvoorbeeld kerkochtenden en inloopmomenten, waarbij afwisselend mijn collega uit het HMC en ik aanwezig zullen zijn om vragen te beantwoorden. Zo kunnen mensen er in hun eigen groep over praten en een bewuste keuze maken. Wij hopen dat deze informatie zich als een olievlek gaat verspreiden binnen de sociale kring en de gezinnen."

Onbekendheid en taalproblemen

Ongeveer 40% van de Nederlanders heeft zijn keuze om na zijn dood al dan niet orgaandonor te willen zijn in het Donorregister geregistreerd. In de 4 grote steden is dit percentage een stuk lager. Onderzoek van het CBS heeft aangetoond dat het lage aantal registraties samenhangt met opleidingsniveau en land van herkomst. Ook spelen de onbekendheid van registratie, taalproblemen en laaggeletterdheid een rol. Omdat 1 op de 3 inwoners van Den Haag van buitenlandse herkomst is, speelt het probleem hier ook. De DonorDialoogcampagne is opgezet om specifiek deze inwoners te bereiken.

 

Nieuwsoverzicht

januari 2017februari 2017maart 2017april 2017mei 2017juni 2017juli 2017augustus 2017september 2017oktober 2017november 2017december 2017
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook