2017

Voorkom oogletsel, draag een vuurwerkbril

29 december 2017

Elke jaarwisseling vangt het oogteam op het Spoedplein van het HagaZiekenhuis tientallen mensen met oogletsel door vuurwerk op. Vorig jaar ging het om ruim 30 mensen! Vaak zijn het toeschouwers bij wie een vuurpijl in (de buurt van) hun oog is ontploft. Wat gebeurt er met hen nadat zij in het ziekenhuis belanden?

Mensen die op de Spoedeisende Hulp met oogletsel binnenkomen, worden gelijk naar een aparte ruimte gebracht waar het oog gespoeld wordt. In de meeste gevallen is er kruit van het vuurwerk in het oog gekomen. Dat brandt in het oog en de patiënt ziet ineens niks meer. Om permanente beschadiging van het hoornvlies te voorkomen - in het ergste geval kan dat leiden tot blindheid - is het noodzakelijk het oog zo snel mogelijk schoon te spoelen. Bij een scheur in het netvlies of als het netvlies al loslaat, wordt de netvlieschirurg erbij gehaald. Een verwonding kan nog ernstiger zijn. Er kunnen bloedingen achter het oog voorkomen of de oogkas kan compleet verbrijzeld zijn. Wanneer een vuurpijl zich in het oog heeft geboord, is de patiënt zijn hele oog kwijt.

Vuurwerkbril

Oogletsel wordt vaak veroorzaakt wanneer vuurwerk niet direct afgaat. Dan willen mensen kijken hoe dat komt. Levensgevaarlijk, want soms gaat de vuurpijl alsnog af, en dan in het gezicht. Ook toeschouwers van vuurwerk zijn regelmatig het slachtoffer van een vuurpijl die de verkeerde kant op gaat. Als het aan de oogartsen in Nederland ligt, wordt consumentenvuurwerk verboden. Steek je toch vuurwerk af of ga je kijken, zet dan in ieder geval een vuurwerkbril op.

 

 

Nieuwsoverzicht

januari 2017februari 2017maart 2017april 2017mei 2017juni 2017juli 2017augustus 2017september 2017oktober 2017november 2017december 2017
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook