2017

ZonMw-subsidie voor onderzoek Loes Visser

31 augustus 2017

Onze ziekenhuisapotheker Loes Visser heeft een ZonMw-subsidie binnengesleept voor haar onderzoek naar sekseverschillen in de bijwerkingen van medicijnen. Een belangrijk onderzoek, want vrouwen lijken vaker bijwerkingen van medicijnen te ervaren dan mannen. Zes vragen aan Loes.

Hoe bijzonder is het dat je deze subsidie hebt binnengehaald?

Loes: "Het binnenhalen van een ZonMw-subsidie is bijzonder, dat lukt helaas maar weinig onderzoekers. Ik heb in 2010 ook een ZonMw-subsidie binnengehaald voor mijn onderzoek naar gebruik en bijwerkingen van antidepressiva bij ouderen, maar in de jaren daarna zijn al mijn aanvragen afgewezen. Het exacte slagingspercentage hangt af van de specifiekecall(categorie), in dit gevalGender en Gezondheid. Bij deze call zijn er volgens mij zo'n 100 projectideeën ingediend. Daarvan mochten er 36 worden uitgewerkt tot een volledige aanvraag. Van die 36 zijn er uiteindelijk 14 gehonoreerd."

Hoe heet je onderzoek?

"De titel van het onderzoek is 'Sex as a risk factor for clinically relevant adverse drug reactions'."

Waarom wil je dit onderzoek doen?

"Aanleiding voor het project zijn aanwijzingen dat vrouwen vaker bijwerkingen hebben dan mannen. Vooralsnog ontbreekt systematisch farmaco-epidemiologisch onderzoek naar de verschillen in aard en presentatie van bijwerkingen tussen mannen en vrouwen in de dagelijkse praktijk. Eerst wil ik duidelijk krijgen om welke bijwerkingen het gaat en bij welke geneesmiddelen er man-vrouwverschillen optreden. Daarna kan een vervolgonderzoek naar de oorzaken hiervan worden gedaan en kunnen er geslachtsspecifieke behandelrichtlijnen worden ontwikkeld."

Hoe groot is de subsidie en wat kun je met dat geld doen?

"Het toegekende subsidiebedrag is € 169.000. De beroepsvereniging van apothekers (KNMP) heeft daarnaast nog € 10.000 toegezegd vanwege het belang van dit onderzoek voor de medicatieveiligheid in Nederland. Van dit totale bedrag kunnen we twee jaar een promovendus aanstellen."

Van wanneer tot wanneer gaat je onderzoek lopen?

"Het project start op 1 november 2017 en gaat 2 jaar duren."

Wie zijn erbij betrokken vanuit het HagaZiekenhuis?

"Voor het inventariserende gedeelte van het onderzoek vooralsnog niemand. Ik gebruik landelijke data om uit te zoeken om welke bijwerkingen en geneesmiddelen het gaat. Daarna wil ik vervolgonderzoek opstarten om erachter te komen wat de oorzaak van de sekseverschillen is. Gaat het om een farmacokinetisch verschil (wat doet het lichaam met een geneesmiddel?) of een farmacodynamisch verschil (wat doet het geneesmiddel met het lichaam)? Of misschien om iets anders zoals bijvoorbeeld een verschil in therapietrouw? Dat vervolgonderzoek wil ik heel nadrukkelijk samen met behandelaars en apothekers in het HagaZiekenhuis doen."

 

Nieuwsoverzicht

januari 2017februari 2017maart 2017april 2017mei 2017juni 2017juli 2017augustus 2017september 2017oktober 2017november 2017december 2017
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook