2019

HagaZiekenhuis biedt standaard extra zorg aan oudere patiënt

08 april 2019

Het is de nachtmerrie van veel ouderen: het ziekenhuis ingaan voor een operatie en eindigen in een verpleeghuis. Veel mensen kennen wel een oudere die na een operatie nooit meer dezelfde is geworden. Dit komt doordat ouderen kwetsbaarder kunnen zijn op geestelijk en lichamelijk gebied. Zelfs een simpele ingreep kan nét het verschil maken tussen wel of niet zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom krijgen patiënten van 70 jaar of ouder in het HagaZiekenhuis zorg op maat. De commissie Ouderenzorg zet zich daar al bijna twee jaar voor in.

Internist en commissielid Joep Lagro: "Ik ben ze wel tegengekomen: ouderen die na een operatie of ingreep zeggen: 'Als ik dát had geweten, had ik het niet laten doen.' Dan is de operatie geslaagd, maar heeft de oudere qua functioneren of zelfredzaamheid zo veel ingeleverd, dat opname in een verpleeghuis noodzakelijk is geworden. Bij elke operatie breng je immers schade toe aan de patiënt. Je hoopt dat de patiënt er na het herstel beter aan toe is dan daarvoor, maar bij ouderen blijkt dat toch niet altijd het geval. Daarom worden patiënten van boven de zeventig in het HagaZiekenhuis gescreend. Neem bijvoorbeeld een patiënt die een levensverwachting heeft van zo'n twee jaar en die een nieuwe hartklep nodig heeft. Dan kun je de hele borst openmaken en een kunstklep plaatsen, maar dan moet iemand wel ten minste zes maanden revalideren voordat hij conditioneel weer op het oude niveau zit. Het oude niveau hè, dus nog niet beter. En dan moeten er geen complicaties optreden. Zo iemand is waarschijnlijk veel meer gebaat bij een - mogelijk wat minder duurzame - hartklep die via de lies wordt ingebracht. Zo'n ingreep is veel minder belastend op alle gebieden."

Voorrang op de SEH

Ouderen zijn kwetsbaarder, zegt ook manager Kwaliteit en Veiligheid Iwan Meynaar, voorzitter van de commissie Ouderenzorg. "Van de tachtigplussers die hun heup breken, overlijdt 30% binnen een jaar", rekent hij voor. "Oudere patiënten hebben meer kans om in de war te raken, doorligwonden te krijgen, fysiek achteruit te gaan of ondervoed te raken. Daarom vinden wij dat de zorg voor ouderen extra goed geregeld moet zijn en daar zetten wij ons met de commissie hard voor in. Zo worden ouderen die op de Spoedeisende hulp (SEH) binnenkomen gescreend op kwetsbaarheid. Zo is snel te zien wat iemand nog aankan en wie extra aandacht nodig heeft. Ouderen worden met voorrang behandeld op de SEH. Zij gaan naar een geriatrische trauma-unit waar altijd een ouderengeneeskundige mee behandelt. Om verwardheid en doorliggen te voorkomen, gaan ze daarna direct naar de juiste verpleegafdeling."

Haga uit bed

De commissie Ouderenzorg werkt nauw samen met het Haga Geriatrienetwerk. Dit zijn verpleegkundigen met een - inmiddels CZO-erkende - vervolgopleiding voor geriatrische zorg die hun kennis over ouderenzorg door het hele ziekenhuis verspreiden. Een leuk voorbeeld vanuit dit netwerk is debestpracticewaarbij kwetsbare ouderen eten en drinken krijgen aangeboden in gekleurd servies, waardoor zij aantoonbaar meer eten en drinken. Daarnaast draait op meerdere afdelingen het project 'Haga uit bed' van de afdeling Fysiotherapie. Hierbij worden ouderen gestimuleerd om zo snel mogelijk weer te gaan bewegen voor behoud van functie. De zorg aan ouderen wordt jaarlijks geëvalueerd door middel van spiegelgesprekken met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners. "Zo zien we waar er nog ruimte is voor verbetering", aldus Joep Lagro.

 

Nieuwsoverzicht

januari 2019februari 2019maart 2019april 2019mei 2019juni 2019juli 2019augustus 2019september 2019
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook