2019

Stoppen met roken voor een nieuwe knie of schouder: “De patiënt is hier de winnaar”

15 mei 2019

Iemand die rookt heeft een 1,5 keer grotere kans dan een niet-roker op het krijgen van een infectie na het plaatsen van een nieuwe knie of schouder. Daarom is de afdeling Orthopedie gestart met het ‘Preoperatief stoppen met roken’- project. Arts-assistent orthopedie Paul Burgers heeft hiervoor zelfs de OOR Doelmatigheidsprijs 2019 gewonnen!

Paul Burgers bij de uitreiking van de OOR Doelmatigheidsprijs

Roker heeft 1,5 keer grotere kans op infectie

Paul kwam op het idee voor dit project toen hij een presentatie over het onderwerp hield in het kader van zijn opleiding. "Als patiënten een orthopedische prothese krijgen, proberen we de kans op complicaties zoals wondproblemen of infecties zo klein mogelijk te houden. Met name een infectie van de prothese is een gevreesde complicatie. Een prothese-infectie heeft grote invloed op zowel de gezondheid van de patiënt als diens gewrichtsfunctie en meestal is een nieuwe operatie noodzakelijk. Uit onderzoek is gebleken dat rokers een 1,5 keer grotere kans hebben om een infectie te krijgen. Terwijl een roker die 6 weken voor de operatie stopt, een even grote kans heeft op een infectie als een niet-roker."

Orthopeed Petra Flikweert en anesthesist Marie-Claire de Jager ondersteunden het idee. Petra: "We hebben gezegd: hier moeten we iets mee doen. In het verleden hing het van de arts af of er voor een operatie aandacht werd besteed aan het rookgedrag van de patiënt. Maar nu hebben we gezegd: hier moeten we binnen de Orthopedie veel strikter in zijn. De meeste patiënten blijken wel te willen stoppen met roken als we uitleggen wat de risico's zijn. En we willen hen niet met lege handen naar huis sturen. Ze krijgen, als zij dat willen, hulp aangeboden."

Uitrollen in het Haga

Inmiddels zijn in de 7 weken dat het project loopt al 20 patiënten doorverwezen naar SineFuma. Een medewerker van dit bedrijf, gespecialiseerd in het stoppen met roken, werkt op afroep in het HagaZiekenhuis. Paul: "Het beste is het als er 6 weken voor en 2 weken na de operatie niet gerookt wordt. Maar je hoopt natuurlijk dat patiënten helemaal stoppen met roken. SineFuma claimt dat 80% van de rokers voor de korte termijn stopt met roken, en 60% voor de lange termijn. Maar we gaan het hele proces natuurlijk evalueren."

De 1000 euro die de afdeling Orthopedie met de Doelmatigheidsprijs heeft gewonnen, wordt besteed aan het uitbreiden van het project. Daar zijn al concrete plannen voor. Petra: "We zijn met andere specialismen in contact om het verder uit te rollen en van elkaar te leren." Paul: "Als we dit in het Haga echt goed van de grond krijgen, is de patiënt de winnaar."

 

Nieuwsoverzicht

januari 2019februari 2019maart 2019april 2019mei 2019juni 2019juli 2019augustus 2019september 2019
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook