Het HagaZiekenhuis is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat we ons inzetten voor het algemeen belang. We doen ons best om de gezondheidszorg beter te maken. Als zelfstandig ziekenhuis, maar ook in samenwerking met anderen. Onze medewerkers zetten zich in voor iedereen die (para)medische of verpleegkundige zorg nodig heeft. Kortgezegd dienen we het ‘algemeen belang’ met onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van onze patiënten. Het is daarbij nooit ons doel om winst te maken. Lees hier aan welke voorwaarden een ANBI moet voldoen.

Bij een gift aan een ANBI-stichting betaalt u geen schenkbelasting.

Naam

Stichting HagaZiekenhuis

RSIN / fiscaal nummer

813853722

KvK-nummer

27268552

AGB code

06010862

Schenken en nalaten aan ziekenhuis vaak aftrekbaar

Voor bijzondere voorzieningen voor onze patiënten zijn wij meestal afhankelijk van geld ‘van buiten’. Daarom zijn wij ontzettend blij met schenkingen van particulieren en bedrijven. Wist u dat u ook aan ons ziekenhuis kunt schenken en zelfs aan een specifieke afdeling?

De bedragen die u schenkt aan een ziekenhuis zijn aftrekbaar van de belasting. Vooral met een periodieke gift profiteert u optimaal van belastingvoordeel. Uw jaarlijkse aftrek kan oplopen tot wel 52%. Maar ook een eenmalige schenking is aftrekbaar als het bedrag minimaal 1% van uw salaris (en minimaal 60 euro) is. Daarnaast kunt u een ziekenhuis als erfgenaam benoemen of een legaat nalaten. Daar wordt dan geen successierecht over berekend.

Bent u geïnteresseerd in schenken of nalaten? Neem dan contact op met afdeling Communicatie.