Energiebesparing

Haga_logo_licht

Het energieverbruik zorgt voor ongeveer 50-75% van de totale milieubelasting tijdens gebruik van het ziekenhuis. Dit is vergelijkbaar met andere ziekenhuizen in het land. Vooral de warmtevoorziening én het elektriciteitverbruik (onder andere verlichting, koeling, ICT en medische apparatuur) zijn daarvoor verantwoordelijk.

Energiebesparing is dan ook een van de hoofddoelen die het HagaZiekenhuis op het gebied van duurzaamheid wil bereiken. Met de renovatie en nieuwbouw van het ziekenhuis kan dit doel worden gerealiseerd.