Energiezuinige ICT

Data opslag

Om computers en medische apparatuur goed te laten functioneren, beschikt het ziekenhuis over servers en data-opslagapparatuur. Een speciaal daarvoor ingerichte ruimte heet de 'MER'. Deze voorziening gebruikt veel energie, voornamelijk omdat de apparatuur veel warmte afgeeft. Omdat de servers niet zo heet mogen worden, is er veel energie nodig om de servers koel te houden. Om zekerheid te hebben dat het ziekenhuis altijd over voldoende ICT voorziening beschikt, is daarnaast een back-up ingericht in een datacentrum in Rotterdam. Beide technische ruimtes zijn energiezuinig uitgevoerd.

De MER - 25% energiebesparing

Het HagaZiekenhuis beschikt over een ICT voorziening met vernieuwde apparatuur die ruim voldoende capaciteit biedt voor de komende jaren. Voor deze apparatuur is minder ruimte nodig. Er wordt minder energie gebruikt doordat er gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde virtuele techniek. Zo zijn 130 fysieke Windows servers vervangen door 6 serverunits. Dat levert de eerste energiebesparing op.

Daarnaast staan de kasten in zogenaamde koude en warmte straten. Er staan telkens 2 rijen met kasten die aan de bovenkant en aan de zijkanten zijn afgesloten. In de kasten staan servers met daar tussenin koelunits. De koele luchtstroom wordt direct geleid naar de plaats waar de warmteafgifte van de apparatuur plaatsvindt. Dit bespaart op koeling die anders in de gehele ruimte moest plaatsvinden.

Datacenter Rotterdam - 85% energiebesparing

Een kopie van de serverunits in de MER-ruimte, staat opgesteld in het zeer innovatieve datacenter R_ix in Rotterdam. Via de glasvezelkabel is het HagaZiekenhuis met R_ix verbonden. Het R_ix is vele malen groter dan de MER-ruimte in het ziekenhuis. Dit betekent dat het center een zeer grote energiebehoefte heeft. Het R_ix heeft dit opgelost met een zogenaamde Kyoto-koeling. Dit is een warmtewiel dat gebruik maakt van koude buitenlucht. Zoals het HagaZiekenhuis een warmtewiel heeft voor luchtbehandeling, heeft het R_ix dit voor ruimtekoeling. Het wiel heeft een koude en een warme kant en die zijn van elkaar gescheiden. Warme lucht uit het datacenter wordt meegenomen naar buiten en koude lucht wordt aangevoerd van buiten om het center te koelen. Dit levert een energiebesparing van tenminste 85% ten opzichte van conventionele koeling. Daarmee is het een van de meest energie efficiënte datacenters in Nederland.