Groene stroom

Het HagaZiekenhuis koopt groene stroom in. Groene stroom wordt opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen zoals wind, zon of water.

We kopen specifiek Hollandse windstroom in voor de shuttle in de lichtstraat en voor de oplaadpalen voor elektrische auto's en fietsen.