Warmtewiel

- Warmteterugwinning uit de lucht -

Warmtewiel
Warmtewiel

De warmte uit de afvoerlucht uit een gebouw kan worden teruggewonnen om de van buiten aangezogen verse ventilatielucht te verwarmen. Dit noemt men warmteterugwinning (WTW) en kan bijvoorbeeld met een warmtewiel.

Met een warmtewiel kan een hoog percentage (70 - 85%) van de warmte uit afvoerlucht worden teruggewonnen. In de technische ruimten van het HagaZiekenhuis staan twee enorme warmtewielen als onderdeel van de luchtbehandelingsinstallatie. De wielen winnen de warmte uit de lucht die al in het gebouw is gecirculeerd door langzaam rond te draaien en met hun oppervlak de warmte op te nemen.

Een luchtbehandelingsinstallatie zorgt ervoor dat elke ruimte voldoende verse lucht krijgt. Maar de lucht is ook een medium om de warmte of koelte te verspreiden, dus een verlengde van de verwarming en koeling. Na de warmteterugwinning wordt de lucht verder opgewarmd met behulp van de WKO.

  Warmtewiel_WKO

 De installatie met warmtewielen op het dak van locatie Leyweg