Gebiedsontwikkeling locatie Leyweg

De gemeente Den Haag gaat de komende jaren het gebied rond locatie Leyweg ontwikkelen. Er komen ongeveer 600 woningen en andere voorzieningen zoals een kinderdagverblijf. Ook komt er een openbare, ondergrondse parkeergarage. Verder wordt het Florence Nightingale Park opgeknapt.

Gevolgen

Het ziekenhuis blijft te allen tijde bereikbaar. Op de website van de gemeente Den Haag leest u meer informatie over dit project. U kunt met vragen ook terecht in de informatiekeet in het gebied.

Via onze website en social media houden wij u op de hoogte van belangrijke veranderingen in de bereikbaarheid van het ziekenhuis.

 

plattegrond gebiedsontwikkeling

Impressie van de toekomstige situatie. De getallen geven de 4 deelgebieden aan waar appartementen en eengezinswoningen worden gebouwd.