Gebruik geanonimiseerde medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek

Het HagaZiekenhuis is naast het geven van zorg aan patiënten ook een opleidingsziekenhuis. Het doen van medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel daarvan. Vrijwel alle kennis over ziekten en gezondheid wordt verkregen door het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Dit betekent dat uw medische gegevens die verzameld worden tijdens uw behandeling gebruikt kunnen worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bij medisch wettenschappelijk onderzoek zijn strikte regels van toepassing. Daarnaast is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht.

We hebben twee folders geschreven over het gebruik van medische gegevens en resterend lichaamsmateriaal:

 

Heeft u nog vragen hierover?

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze aan uw behandelend arts stellen.