Kosten en vergoedingen

Aan een behandeling zijn kosten verbonden. Deze brengt het ziekenhuis meestal in rekening bij zorgverzekeraars. De meeste behandelingen worden via uw (aanvullende) zorgverzekering vergoed. Voor sommige behandelingen is de vergoeding afhankelijk van het contract dat het HagaZiekenhuis heeft met de betreffende zorgverzekeraar.

Op deze pagina's wordt uitgelegd om welke behandelingen dit gaat en wat voor gevolgen dit heeft voor u als patiënt. Daarnaast vindt u informatie over de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) en de lijst met welke zorgverzekeraars het HagaZiekenhuis een contract heeft afgesloten. Ook kunt u de prijslijst met passantentarieven bekijken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onderstaande sites: