Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Alle ziekenhuizen werken met een landelijk financieringssysteem gebaseerd op Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Alle activiteiten en handelingen die het ziekenhuis en de medisch specialist uitvoeren voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee samenhangende behandeling, vormen samen één DBC-zorgproduct. Elk DBC-zorgproduct omvat dus alle onderzoeken en behandelingen, vanaf het eerste bezoek tot en met de laatste controle.
Aan elk DBC-zorgproduct hangt een prijskaartje. Deze prijs bevat een vergoeding voor het ziekenhuis en voor de betrokken medisch specialisten.

A- en B-segment

Bij ongeveer 30% van de ziekenhuisbehandelingen wordt de prijs jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit deel van de zorg heet A-segment. In het tarievenoverzicht zijn deze te herkennen aan declaratiecodes die beginnen met 14 of 16. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Voor de overige 70% procent gelden tarieven die jaarlijks worden afgesproken tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraars onderling. Dit deel heet het B-segment. Deze prijzen zijn te herkennen aan declaratiecodes beginnend met 15 of 17.

Welke zorg wordt vergoed?

A-segment zorg wordt altijd vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij B-segment zorg hangt dit af van de afspraken die gemaakt zijn tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar en het HagaZiekenhuis voor het B-segment geen contract hebben afgesloten, dan geldt het standaard tarievenoverzicht van het HagaZiekenhuis. Wij adviseren u om van tevoren goed te informeren bij uw zorgverzekeraar welk deel van de behandeling wordt vergoed. 
Lees voor meer informatie de pagina 'vergoeding ziekenhuiskosten in 2014'. Hier staat ook de lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars.