Meest gestelde vragen over voorschotbedrag en DBC-factuur

Hieronder staan de 9 meest gestelde vragen over het voorschotbedrag en de betaling van de DBC-factuur.

1. Ik ben in het ziekenhuis en heb geen verzekeringsbewijs en een geldig identiteitsbewijs meegenomen. Wat nu?
Met de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 is iedere inwoner van Nederland wettelijk verplicht een zorgverzekering te hebben. Daarom wordt gevraagd om uw verzekeringsbewijs en geldig identiteitsbewijs. Wanneer u deze documenten niet kan laten zien kan uw behandeling in het ziekenhuis worden geweigerd. Wordt de behandeling wel uitgevoerd dan dient u een voorschotbedrag te betalen. Let op: Het voorschotbedrag is niet het totaalbedrag van de behandeling.

2. Waar kan ik het voorschotbedrag betalen?
Het voorschotbedrag kunt u via PIN voldoen bij de Inschrijfbalie van het HagaZiekenhuis.

3. Ik ben verzekerd maar heb een voorschotbedrag betaald. Hoe krijg ik dit terug?
Neem contact op met onze Zorgadministratie, telefoonnummer (070) 210 1673. Dit kan op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.30 uur. Het voorschotbedrag zal binnen 4 weken nadat u contact heeft opgenomen teruggestort worden op uw rekening. Helaas kunnen wij u niet contant terugbetalen.

4. Ik ben een tijd (3 maanden, half jaar) geleden behandeld in het ziekenhuis maar heb geen factuur ontvangen. Hoe komt dit?
De definitieve factuur wordt in de meeste gevallen pas opgemaakt als de totale behandeling is afgesloten. Bij ee behandelperiode van meer dan een jaar (365 dagen) ontvangt u de factuur pas na een jaar. Ook worden de meeste facturen rechtstreeks doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. 

5. Ik ben verzekerd maar krijg de factuur thuisgestuurd. Wat moet ik doen?
Vraag eerst bij uw zorgverzekering na of deze de uitgevoerde behandeling vergoedt. Let op dat de zorgverzekering die geldig was bij aanvang van de DBC (zie aanvangsdatum) de juiste verzekering is.

5a. Bent u verzekerd voor deze behandeling?
Betaal de factuur niet en dien deze niet in bij uw zorgverzekeraar. Neem binnen 30 dagen contact op met onze Zorgadministratie, telefoonnummer (070) 210 1673. Dit kan op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.30 uur. De kosten van de behandeling zullen hierna rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend worden.

5b. Bent u niet verzekerd voor deze behandeling?
U betaalt zelf de factuur binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen.

6. Ik heb een factuur gekregen maar ben niet verzekerd of niet verzekerd in Nederland. Ook heb ik geen European Health Insurance Card.
Neem contact op met onze Zorgadministratie, telefoonnummer (070) 210 1673. Dit kan op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.30 uur.

Het eerder betaalde voorschotbedrag wordt verrekend met de factuur. Wanneer het bedrag op de factuur hoger is dan het voorschot dient u het verschil bij te betalen. Dit bedrag dient u binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen te betalen.

Wanneer het bedrag op de factuur lager is dan het betaalde voorschot, zullen wij binnen vier weken nadat u contact heeft opgenomen het bedrag aan u terugstorten. Helaas kunnen wij u niet contant terugbetalen.

7. Ik heb een factuur ontvangen en ben verzekerd in een van de volgende landen:

Australië en alle landen die binnen de EER vallen. Binnen de EER vallen de landen: België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland.

Wat moet ik doen?
Vraag een European Health Insurance Card (EHIC) aan bij uw verzekeringsmaatschappij. Andere voorkomende benamingen voor de EHIC zijn o.a. Europese Zorgpas, Europese Ziekteverzekeringskaart en Europese Verzekeringspas. Neem daarna contact op met onze Zorgadministratie (zie vraag 5A).

8.   Ik heb geen (geldige) verwijsbrief.
Om uw ziekenhuisfactuur bij uw zorgverzekeraar te kunnen indienen is een (geldige) verwijsbrief van uw huisarts of behandeld specialist verplicht. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

Indien u geen (geldige) verwijsbrief heeft, wordt u als 'zelfverwijzer' aangemerkt en zal u uw ziekenhuisfactuur thuis ontvangen. U moet deze factuur zelf betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen.

9. Ik heb vragen over mijn factuur of behandeling, waar kan ik deze stellen?
Voor vragen betreffende uw (aanvullende) verzekering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor inhoudelijke vragen betreffende uw behandeling kunt u contact opnemen met uw behandelende specialist.

Voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met afdeling Zorgadministratie van het HagaZiekenhuis. De afdeling Zorgadministratie is op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 12.30 uur op het telefoonnummer (070) 210 1673. U kunt ons ook bereiken via het emailadres: zorgadministratie@hagaziekenhuis.nl