Naheffing eigen risico

Patiënten krijgen soms te maken met een rekening van hun verzekeraar voor het eigen risico van het vorige jaar. Dit terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Dit kan gebeuren als u langere tijd onder behandeling bent.

Als u gedurende een langere periode onder behandeling bent dan wordt na 120 dagen automatisch een niewe DBC geopend. Het kan gebeuren dat deze vervolg-DBC bijvoorbeeld in december automatisch wordt geopend. Alle behandelingen binnen deze DBC gelden voor het eigen risico van dat jaar. Heeft u een vervolgafspraak of ingreep in het daaropvolgende jaar? Dan komt deze toch voor het eigen risico van het voorafgaande jaar waarin de DBC is geopend.