Patiëntenrechten

Een goede relatie tussen arts en patiënt is belangrijk. Er zijn wettelijke regels voor de omgang van artsen met patiënten: de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De belangrijkste patiëntenrechten zijn:

  • het recht op informatie
  • het toestemmingsvereiste
  • het recht op privacy
  • het recht op inzage