Medisch wetenschappelijk onderzoek

In een groot ziekenhuis als het HagaZiekenhuis vindt medisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Meestal gaat het om onderzoek naar nieuwe medicijnen. Soms betreft het een nieuwe behandelingswijze of het uittesten van nieuwe apparatuur.

U kunt - geheel vrijblijvend - gevraagd worden om mee te doen aan een van deze onderzoeken. Deze vraag gaat gepaard met een folder over meer informatie over het meedoen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Indien lichaamsmateriaal wordt afgenomen, kan het restmateriaal worden gebruikt voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek. Wie hiertegen bezwaar heeft, kan dit vooraf kenbaar maken aan de behandelend arts. Uiteraard wordt het materiaal geanonimiseerd en is het niet herleidbaar tot een persoon.

Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Als u vragen heeft over het privacybeleid van het HagaZiekenhuis, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbewerking via fg@hagaziekenhuis.nl of via telefoon nummer 070-210 2625.

Bezoekadres:                     
Els Borst-Eilersplein 275
2545 CH Den Haag

Postadres:
Postbus 40551
2504 LN Den Haag