Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)

STZ_website

HagaZiekenhuis is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen. Bij deze vereniging zijn 28 Nederlandse ziekenhuizen aangesloten. Kern van het samenwerkingsverband van deze "Teaching Hospitals" vormen de medisch specialistische opleidingen. De stz-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor:

  • Onderwijs en opleidingen in brede zin
  • Het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling en topreferente zorg
  • Toegepast wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie

Daarnaast werken de stz-ziekenhuizen samen met andere zorgaanbieders in hun regio. Hun voorzieningenniveau ligt immers tussen dat van de universitaire medische centra en dat van de andere algemene ziekenhuizen.

Het HagaZiekenhuis is een van de grootste opleidingsziekenhuizen voor medisch specialisten en basisartsen in Nederland. Naast de 24 medische vervolgopleidingen heeft het HagaZiekenhuis een groot aanbod van algemene en gespecialiseerde verpleegkundige en paramedische opleidingen. Bovendien heeft het HagaZiekenhuis een goed wetenschappelijk klimaat; er worden steeds meer activiteiten ondernomen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier voor meer informatie over de vereniging STZ