Samenwerking

Het HagaZiekenhuis streeft waar mogelijk naar samenwerking met partners in de zorg. Samenwerking is één van de kernwaarden van het HagaZiekenhuis.
Op dit moment maakt het HagaZiekenhuis deel uit van de volgende samenwerkingsverbanden:

  • Op het gebied van Radiotherapie wordt samengewerkt met het LUMC, Reinier de Graaf Gasthuis en Medisch Centrum Haaglanden.
  • In Lab West zijn de krachten gebundeld van de laboratoria van HagaZiekenhuis, Medisch Centrum Haaglanden en de stichting Trombosedienst 's-Gravenhage en omstreken.
  • De Ziekenhuispartners XL (coöperatie van vier ziekenhuizen met als doel patiënten te verzekeren van de beste zorg op de juiste plaats, door nauwere onderlinge samenwerking). Deelnemende ziekenhuizen: Sint Franciscus Gasthuis, Reinier de Graaf Groep, HagaZiekenhuis en Vlietland Ziekenhuis. De ziekenhuizen werken ook samen op het gebied van inkoop en logistiek.
  • Daarnaast onderhoudt het HagaZiekenhuis een goede samenwerking met zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn in de regio in Den Haag Transmuraal. Op het vooruitstrevende Spoedplein zijn patiënten welkom in de geïntegreerde SEH-HAP (Huisartsenpost) met Spoedapotheek, die 24x7 uur in bedrijf is.