Topklinische zorg

Het HagaZiekenhuis biedt onderdak aan vrijwel alle medisch specialismen en verleent naast basiszorg uitgebreide topklinische zorg. Topklinische zorg is gespecialiseerde zorg waarvoor relatief dure en gespecialiseerde voorzieningen nodig zijn. Deze zorg heeft meestal een bovenregionale functie.

Expertisecentra

Naast ruim honderd door de STZ erkende derdelijns functies heeft het HagaZiekenhuis elf expertisecentra, te weten:

 • hemoglobinopathieën
 • kinderendocrinologie en verstoord glucosemetabolisme
 • kinderepilepsie en kinderhoofdpijn
 • erfelijke membraanafwijkingen van de rode bloedcel
 • cystic fibrosis
 • kleine tumoren in de Barrett-slokdarm
 • beenverlenging
 • behandeling van weke delen met CZE
 • schouderchirurgie
 • complexe hand- en polsproblematiek
 • neuroseksuologie en seksuele psychofarmacologie.

Topklinische samenwerking in de regio

Op het gebied van topklinische zorg in de regio wordt met het MCH, LUMC en RdGG samengewerkt op het gebied van een viertal topklinische functies: de Neurochirurgie, het Hartcentrum, de Kindergeneeskunde en de Radiotherapie.

Topklinische zorg in de toekomst

Voor de toekomst heeft het HagaZiekenhuis een keuze gemaakt voor drie topklinische profileringsgebieden: Hart- en vaatcentrum, Moeder- en kindcentrum en een aantal werkterreinen van de oncologie, met name hematologie.