Online overzicht van topklinische zorgfuncties

Met de introductie van het STZ-zorgregister is er nu een overzicht van als 'topklinisch' beoordeelde zorgfuncties binnen de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen, waarvan het HagaZiekenhuis er een is. Ons ziekenhuis heeft een STZ-erkenning in het zorgregister voor:

Voor een aantal andere behandelingen is een erkenning in aanvraag.

Met het zorgregister willen we inhoud geven aan onze status als topklinisch ziekenhuis en meer in het algemeen bijdragen aan transparantie over de kwaliteit van complexe medische ingrepen.

Het STZ-zorgregister toetst de kwaliteit van complexe zorgfuncties binnen de STZ erkende ziekenhuizen aan verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Daaronder zijn: regelmatig contact met patiëntenorganisaties, het uitvoeren van en publiceren over wetenschappelijk onderzoek over het specialisme en het bestaan van opleidingsmogelijkheden binnen de afdeling.

Het register is openbaar

Het online register is openbaar toegankelijk en bedoeld voor gebruik door zowel patiënten en geïnteresseerden als voor de zogeheten 'eerstelijnszorg', zoals huisartsen en artsen bij doorverwijzende ziekenhuizen. Het biedt in één oogopslag de behandelende afdeling(en) binnen de topklinische ziekenhuizen bij complexe aandoeningen.

Telkens meer specialismen toegevoegd

Het kan zijn dat een door u gezochte aandoening in het register nog niet gekoppeld wordt aan een zorgfunctie van een topklinisch ziekenhuis. De komende tijd wordt het STZ Topklinisch Zorgregister flink aangevuld.

Bovengemiddeld complexe zorgfuncties

Het STZ Topklinisch Zorgregister telt bij de lancering honderd zorgfuncties. Die zijn allemaal beoordeeld door een toetsingscommissie van medische experts binnen en buiten de aangesloten ziekenhuizen en van vertegenwoordigers van artsen- en patiëntenverenigingen. Het gaat om zorgfuncties voor bovengemiddeld complexe aandoeningen, waarbij patiëntzorg is verweven met een opleidingsfunctie en wetenschappelijk onderzoek door de behandelende specialisten. Juist die verwevenheid maakt de zorg 'topklinisch'.

Wat zijn topklinische ziekenhuizen?

Topklinische ziekenhuizen zijn ziekenhuizen met een bovenregionale functie, die niet zijn gekoppeld aan een universiteit. In topklinische ziekenhuizen wordt complexe medische zorg aangeboden. De ziekenhuizen investeren daarnaast in onderzoek en opleidingen. Nederland telt 26 topklinische ziekenhuizen.

Hier vindt u het register: www.stz.nl/zorgregister

Vragen? Neem gerust contact op met de STZ, info@stz.nl of 030 - 27 39 414