Vaardigheidsonderwijs en cursussen

De HagaAcademie levert een bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling en evaluatie van het ziekenhuisbrede opleidingsbeleid. De opleidingsadviseurs ondersteunen en adviseren het management bij het maken van opleidingsplannen en collectieve scholingsvraagstukken. Verder adviseren en coördineren de opleidingsfunctionarissen individuele vragen op het gebied van opleidingen en scholingen.

Vaardigheidsonderwijs

De HagaAcademie heeft een uitgebreid aanbod aan Vaardigheidsonderwijs. Dit onderwijs heeft als uitgangspunt dat het wordt verzorgd door de experts op het betreffende gebied, vanuit de praktijk. Zo bieden we up-to-date kwaliteit. De HagaAcademie zorgt voor de coördinatie en het onderwijskundig faciliteren van het vaardigheidsonderwijs. Hiervoor passen we de 'skills-methodiek' toe, ondersteunen we de trainers en afdelingsdeskundigen en valideren we de toetsing.

De HagaAcademie heeft vier skills-labs. Aan de hand van de skills-methodiek kunnen medewerkers hier hun vaardigheden oefenen en toetsen. Wanneer zij een proeve van bekwaamheid op de afdeling hebben afgelegd, krijgen ze de bekwaamheidsverklaring.

Het huidige vaardigheidsonderwijs richt zich vooral op verpleegkundigen. Daarnaast geven we ook multidisciplinaire trainingen, als de vaardigheid zich daarvoor leent. Zo kunnen wij de verschillende disciplines stimuleren (nog) beter samen te werken.

Cursussen

Naast het vaardigheidsonderwijs biedt de HagaAcademie een scala aan curssusen. Dit varieert van basis trainingen Microsoft Excel, tot situationeel coachen.