Wetenschappelijk onderzoek

Het HagaZiekenhuis beschouwt het (faciliteren van het) verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek van groot belang voor het kunnen bieden van excellente patiëntenzorg. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek een onmisbaar onderdeel van een groot ziekenhuis waar aan tal van medische en verpleegkundige opleidingen gestalte worden gegeven.
Als STZ ziekenhuis heeft het HagaZiekenhuis ervoor gekozen om het wetenschapsbeleid zo transparant en professioneel mogelijk in te richten. Dit betekent dat eenduidig en gestandaardiseerd moet worden omgegaan met alle facetten van wetenschappelijk onderzoek.

Het wetenschapsbureau van het HagaZiekenhuis, onder leiding van de wetenschapscoördinator, valt onder de HagaAcademie. Het bureau houdt zich op inhoudelijk en administratief gebied bezig met het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

Procedure

De procedure en benodigde documenten ten behoeve van toestemming voor de uitvoering in HagaZiekenhuis is afhankelijk van het soort onderzoek. Voor indiening van de studies bij het Wetenschapsbureau wordt gebruik gemaakt van CASTOR Study Management System. Via onderstaande website wordt u stap-voor-stap door het indieningsproces geholpen.

https://www.hagawetenschapsbureau.nl

Contact

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Haga Wetenschapsbureau tel: (070) 210 2217 of 210 2581 (algemene nummer HagaAcademie)