2010

HagaScoop 2

HagaScoop nummer 2, december 2010

 
Download hier nummer 2 (PDF)

In dit nummer onder andere:

 • Vaste versus variabele dosering protrombinecomplex
  voor couperen van cumarinetherapie (Proper-studie)
 • Goede resultaten van gewrichtssparende
  operatieve correcties van flexibele holvoeten bij volwassenen
 • De DIBAB studie - Diagnostiek bij acute buik
 • Meting naar de hoeveelheid tijd die verpleegkundigen
  besteden aan medicatiehandelingen

 

HagaScoop 1

HagaScoop nummer 1, september 2010

 
Download hier nummer 1 (PDF)

In dit nummer onder andere:

 • Microsurgical breast reconstruction in a generalmedical centre in the Netherlands: evaluation of 28 DIEP flap procedures
 • Poliklinische CO2-lasertonsillotomie onder locale verdoving als alternatief voor klassieke tonsillectomie
 • Rol van de PET-CT bij de pre-operatieve stadiëringvan het niet-kleincellig longcarcinoom in het zorgpad longcarcinoom
 • Haagse Maatjes, het Haagse antwoord op obesitas
  bij kinderen

 

HagaScoop 0

HagaScoop nummer 0, mei 2010


Download hier nummer 0 (PDF)

In dit nummer onder andere:

 • Iedereen moet weten waar het HagaZiekenhuis mee bezig is
 • Diagnostiek van hemolytische anemieën met een membraandefect
 • CVA- en delierpreventie in het HagaZiekenhuis bij patiënten met instabiele cardio-cerebrale vasculaire problematiek
 • De ontmythologisering van seksuele dysfuncties
 • Sikkelcelziekte en thalassemie in Nederlands en Haags perspectief
 • Verbetering van differentiaal diagnostiek bij
  dementiesyndromen