2012

HagaScoop_3_Abstracten

HagaScoop nummer 3, november  2012


Download hier nummer 3 - tevens abstractenboek (PDF)

 

 

 

 

 

 

Voorblad_HagaScoop_2

HagaScoop nummer 2, juli 2012


Download hier nummer 2 (PDF)

In dit nummer onder andere:

  • Trombocyten transfusie studies: leren we ook iets over transfusie-indicaties? Resultaten van de BOP-studie
  • Depositie van Tobramycine in de longen
  • Het belang van de citatie-index
  • Betere benutting van de OK met minder bedden

 

Voorblad_HagaScoop_1


HagaScoop nummer 1 (Special), maart 2012


Download hier nummer 1 (PDF)

In dit nummer onder andere:

Voor het eerste nummer van HagaScoop 2012 koos de redactie voor een themanummer, getiteld: 'Diagnose en behandeling mammacarcinoom in het HagaZiekenhuis'.

Oncologische patiëntenzorg neemt in het HagaZiekenhuis een vooraanstaande plaats in.

Bij de diagnostiek en behandeling van het mammacarcinoom zijn veel afdelingen betrokken. In dit nummer komen de afdelingen heelkunde, interne geneeskunde, medische oncologie, pathologie, radiologie, radiotherapie, plastische chirurgie en de samenwerking met het klinisch genetisch centrum Leiden aan bod.