Visie, missie en strategie

Visie

De HagaAmbassade stimuleert dat ondernemers vanuit verschillende marktsegmenten vernieuwende impulsen geven aan de ziekenhuiszorg. 

Missie

De HagaAmbassade brengt ondernemers en het HagaZiekenhuis samen, met het doel om met elkaar de patiëntenzorg voortdurend te verbeteren.

Strategie

Onderscheidende kwaliteiten: hoe worden wij succesvol?

  • Het bevorderen van innovatie, kennisdeling en samenwerking;
  • Het faciliteren van co-creatie;
  • Het organiseren van inspirerende evenementen en brainstormsessies;
  • Het delen van successen;
  • Het faciliteren van wederkerige samenwerking tussen het bedrijfsleven en het ziekenhuis.

Meer informatie

Contact

HagaAmbassade

Telefoon(070) 210 1564