Het HagaZiekenhuis heeft een aantal speerpunten waarin het ziekenhuis zich heeft gespecialiseerd en onderscheidt van andere ziekenhuizen. Binnen deze speerpunten wordt veel onderzoek verricht om nog betere zorg te kunnen verlenen.

Haga Hart- en Vaatcentrum

model van een hart

Dit centrum van het HagaZiekenhuis is hét zorgcentrum voor ziekten aan hart en vaten in de regio Den Haag en omstreken.

In het centrum werkt een team van specialisten hecht met elkaar samen en deze samenwerking maakt het centrum zo sterk in goede hart en vaatzorg. Naast zorg wordt er ook onderzoek gedaan naar ziektes en betere behandeling zoals het onderzoek naar vroegtijdige detectie van hartritmestoornissen.

Draagbare gezondheidsmonitors, zoals de FitBit, meten de hartslag en worden gedurende alle activiteiten gedragen. Hartslagvariabiliteit is een niet-invasieve parameter die de variatie in de hartslag binnen een tijdsbestek aangeeft. Hartslagvariabiliteit biedt een maat voor hoe proefpersonen reageren en zich aanpassen aan stress, fysieke vermoeidheid en veranderingen in de stofwisseling en ziekte. Doel van het onderzoek is het bekijken of er een patroon gevonden kan worden in hartslag variabiliteit door middel van een computerprogramma en kunstmatige intelligentie zodat boezemfibrilleren en hartfalen in een vroege fase ontdekt kan worden met het gebruik van een FitBit. Aan deze studie werkt het HagaZiekenhuis samen met de Technische Universiteit Delft (TU Delft).

In het HagaZiekenhuis wordt onder 530 patiënten onderzocht of door het toedienen van magnesium bij een hartoperatie hartritmestoornissen kunnen worden voorkomen. Nooit eerder deed het Haga zelf zo’n grote dubbelblind gerandomiseerde studie, die ongeveer 2 jaar duurt. Het is een gezamenlijke studie door de afdelingen Intensive Care, Cardiologie, Cardio Anesthesie en Cardiothoracale Chirurgie. Hoofdonderzoeker is intensivist Jeroen Ludikhuize. Aan de zo genoemde POMPAE-studie * doen 530 geselecteerde hartpatiënten mee. Het is een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek. Dit betekent dat er 2 groepen patiënten meedoen, de ene groep patiënten krijgt magnesiumsulfaat en de andere groep een placebo (nepmiddel). Het lot beslist in welke groep de patiënt komt. Zowel de patiënt als de onderzoekers weten dus niet wie welk middel krijgt.

Dit is de meest zuivere vorm van wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit van een interventie/medicament te onderzoeken. Beide groepen krijgen deze middelen in de periode vanaf de start van de anesthesie tot ontslag vanaf de Intensive Care. De onderzoekers bestuderen hierbij welk effect de toediening van beide middelen heeft op het boezemfibrilleren in de eerste zeven dagen na de operatie.

Boezemfibrilleren na een hartoperatie kan namelijk leiden tot verlengde opname duur, extra medicatie maar ook overlijden. De onderzoekers willen erachter komen of het nuttig is om patiënten voor, tijdens en na een hartoperatie magnesium te geven. En of dat dan hartritmestoornissen voorkomt.

Hematologie en Oncologie

De hematologen in het HagaZiekenhuis hebben een koploperspositie in de Nederlandse Immuun Trombocytopenie (ITP) zorg. Daarom is onlangs een groot onderzoek gestart in het ziekenhuis dat antwoord moet geven op de vraag hoe we de levenskwaliteit kunnen verbeteren van patiënten die een tekort aan bloedplaatjes hebben, ook wel Immuun Trombocytopenie of ITP genoemd. Via een specifieke vragenlijst wordt patiënten gevraagd hoe ze zich voelen en hoe het gaat.

Daarmee onderzoeken onze hematologen de ervaren lichamelijke gezondheid, emotionele gezondheid en algemene kwaliteit van leven. Hematologen krijgen zo een goed beeld hoe een patiënt diens kwaliteit van leven ervaart. De behandelend arts bespreekt op de poli of de patiënt aanvullende zorg nodig heeft om de kwaliteit in stand te houden of zo nodig te verbeteren. Daarnaast krijgen we representatief inzicht in de effecten van onze behandeling op het welbevinden van deze ITP-patiënten. Met deze kennis en het wetenschappelijk onderzoek dat hieraan is verbonden, zal de ITP-zorg in Nederland (en daarbuiten) verder kunnen verbeteren. "Het is het eerste grote en continue onderzoek onder ITP-patiënten in Nederland. Het onderzoek is gebaseerd op de internationale standaard (ITP-PAC-Questionaire). Dit betekent dat het bijdraagt aan de internationale wetenschap, maar toch vooral ook op de verbetering van levenskwaliteit bij patiënten.

Het doel van de huidige studie is om de betrouwbaarheid van een bestaand Kunstmatige Intelligence-algoritme te bepalen bij het onderscheiden van kwaadaardig van goedaardige kalkophopingen in de borst in deze patiënten die naar het Hagaziekenhuis worden verwezen vanuit het Bevolkingsonderzoek borstkanker. In dit onderzoek worden de dossiers van patiënten geëvalueerd, die in de periode 2010-2019 zijn verwezen vanuit het Bevolkingsonderzoek borstkanker naar het HagaZiekenhuis voor de analyse van primaire verkalkingen door middel van een biopsie. Naast de traditionele visuele methode wordt een kustmatige intelligence systeem geëvalueerd ter ondersteuning van het opsporen en de risicobepaling op kwaadaardige weefsel.

Juliana Kinderziekenhuis

onderzoek smart watch

Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis.

Het Moeder-kindcentrum in het JKZ behoort ook tot de speerpunten van het ziekenhuis.

Daarnaast heeft het ziekenhuis een eigen Kinder Spoedeisende Hulp. Op dit moment lopen een aantal onderzoeken waaronder de Approach studie.

Sommige kinderen maken meer luchtweginfecties door dan dat normaal is voor de leeftijd. Meestal worden er geen tot milde afwijkingen gevonden in het onderzoek naar een onderliggende oorzaak. Vaak krijgen deze kinderen voor een langere periode antibiotica, bijvoorbeeld gedurende 3 maanden. Het antibioticum dat meestal gebruikt wordt is cotrimoxazol. Maar, er is eigenlijk nog nooit onderzocht of cotrimoxazol wel werkt bij de behandeling van regelmatig terugkerende luchtweginfecties. Ondanks dat we dat niet weten wordt het medicijn wel vaak voor lange tijd gegeven. Dit gebeurt omdat kinderartsen het idee hebben dat het medicijn werkt tegen de veelvuldige luchtweginfectie.

Het doel van dit onderzoek is dan ook om uit te zoeken of cotrimoxazol (een antibioticum) luchtweginfecties kan voorkomen bij kinderen die regelmatig terugkerende luchtweginfecties hebben. De werking van het antibioticum wordt vergeleken met de werking van een placebo (een middel zonder werkzame stof). Dus de ene helft van de kinderen krijgen cotrimoxazol en de andere helft een pil zonder werkzame stof.

Naast het Juliana Kinderziekenhuis, doen nog 9 andere ziekenhuizen in Nederland mee aan deze studie.