HagaWetenschap

Het HagaZiekenhuis vervult, in samenwerking met de universitaire medische centra, een belangrijke rol in toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek. Gezien de aard van de patiëntenpopulaties die veelal anders is dan die van de universitaire medische centra, is het HagaZiekenhuis bij uitstek geschikt voor participatie in grootschalig multicenter onderzoek en medical technology assessment (MTA). En er is gelegenheid voor promotieonderzoek van arts-assistenten en specialisten.

Contact

Wetenschapsbureau HagaZiekenhuis

Telefoon(070) 210 2217

image_3006Meer informatie