Onze huisregels voor een veilige sfeer

De medewerkers van het HagaZiekenhuis willen zich samen met patiënten en bezoekers inzetten voor een veilige sfeer. Daarom gelden er voor iedereen in dit ziekenhuis de volgende huisregels.

Respect

Iedereen in ons ziekenhuis gedraagt zich respectvol.

Rekening houden

Bezoekers houden rekening met patiënten.

Bezoektijden

Bezoekers houden zich aan de bezoektijden van de afdeling. Elke patiënt mag maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen.

Noodsituaties

Bij een noodsituatie volgt iedereen de aanwijzingen van beveiliging, bedrijfshulpverleners, medewerkers, politie en brandweer op.

Intimidatie

Niemand intimideert een ander met schreeuwen of grof taalgebruik.

Belediging

Niemand kwetst, discrimineert of maakt beledigende of seksueel getinte opmerkingen.

Dreigementen

Medewerkers schakelen de beveiliging in als iemand een ander bedreigt of lichamelijk geweld gebruikt.

Gevaarlijke voorwerpen

Niemand heeft wapens en gevaarlijke voorwerpen bij zich. Gebeurt dat wel, dan wordt de beveiliging ingeschakeld om ze in beslag te nemen.

Legitimeren

Iedereen moet zich kunnen legitimeren als dat gevraagd wordt. Onze medewerkers legitimeren zich met hun personeelspas met foto.

Alcohol en drugs

Het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs wordt niet getolereerd en kan reden zijn voor ontzegging van de toegang.

Beeld en geluid

Het maken van beeld- en geluidsopnamen voor privegebruik is toegestaan, maar alleen met toestemming van de personen die te zien of te horen zijn. U mag de opnamen ook alleen openbaar maken met hun toestemming.

Strafbare feiten

Niemand pleegt strafbare feiten, zoals agressie, vandalisme, diefstal of fraude. Gebeurt dat wel, dan wordt aangifte gedaan bij de politie.

Met elkaar

Als u vindt dat iemand zich niet aan de regels houdt, meld het bij een van onze medewerkers. Samen werken wij namelijk aan een veilige sfeer.

Registratie

Wie onze huisregels niet naleeft krijgt een officiële waarschuwing. In het uiterste geval wordt de toegang tot het ziekenhuis officieel ontzegd en/of aangifte bij de politie gedaan.