Het HagaZiekenhuis besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg in al haar facetten. Onze belangrijkste kernwaarden zijn zorgzaamheid, innovatie en samenwerking. We werken vanuit een centrale missie:

Als medewerkers van het HagaZiekenhuis zijn wij ons voortdurend bewust van het feit dat wij onze patiënten ontmoeten op een bijzonder moment in hun leven waarin zij kwetsbaar zijn en vaak onzeker over hun toekomst en waarin zij vertrouwen stellen in onze zorg. Wij zullen ons daarom maximaal inzetten voor een zo goed mogelijk herstel van de patiënt en voor een behoud, verbetering dan wel aanvaarding van de kwaliteit van leven door middel van excellente medische behandeling, persoonlijke aandacht en een veilige en optimaal georganiseerde omgeving.

Zorgzaamheid

Uiteraard is het bieden van medische topkwaliteit een teken van zorgzaamheid. Daar komt een patiënt immers voor. Maar het HagaZiekenhuis wil meer. Iets extra's. Zo is er bijvoorbeeld extra aandacht voor de inrichting van het ziekenhuis. Het gebruik van veel licht en warme kleuren maakt dat mensen zich prettig voelen. Dit bevordert het herstel. Maar ook zaken als een liefdevolle bejegening en gezond eten en drinken zijn belangrijk.

Innovatie

We streven continu naar verbetering in de verpleegkundige en medisch-specialistische zorg. Dat is heel concreet (niet meer in een telefonische wachtrij blijven hangen, maar teruggebeld kunnen worden op een voor de patiënt geschikt moment), soms heel digitaal (de Patient Journey App waar alle informatie voor- en na een behandeling op het juiste moment wordt getoond) en altijd gericht op de menselijke maat.

Samenwerking

Hoge zorgkwaliteit vereist goede samenwerking. Binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Daarom investeren we in een goede samenwerking met andere zorgpartners, zoals zorginstellingen, verwijzers, verzekeraars en zorgautoriteiten. Dit alles komt de patiënt ten goede. Verder werken we steeds meer samen met andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld op het gebied van topklinische opleidingen en zorg.