Aan een behandeling in een ziekenhuis zijn kosten verbonden. Deze brengt het ziekenhuis meestal in rekening bij uw zorgverzekeraar. De meeste behandelingen worden via uw (aanvullende) zorgverzekering vergoed. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen is maximaal 885 euro.

Het HagaZiekenhuis heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor bijna alle zorgpolissen. Voor sommige behandelingen is bij budgetpolissen de vergoeding lager dan het tarief dat het ziekenhuis in rekening brengt. Net als in 2020 en 2021 heeft het HagaZiekenhuis in 2022 geen contract met budgetverzekeraars. Controleer daarom goed uw polisvoorwaarden voordat u zorg gaat ontvangen.

Geen medische noodzaak? Geen vergoeding

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt de afdeling waar u behandeld wilt worden vragen wat dit kost.

Soms vergoedt een verzekeraar zorg zonder medische noodzaak wanneer u aanvullend bent verzekerd. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Zonder verwijzing geen vergoeding

Bij planbare zorg heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere specialist. Heeft u geen geldige verwijzing voor specialistische zorg? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Uw zorgverzekeraar vergoed de behandeling dan niet. Mogelijk behandelen we u pas als u de juiste verwijzing heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel belangrijk dat u verzekerd bent, anders moet u zelf de kosten hiervoor betalen. In de meeste gevallen krijgt u een verwijzing via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig.

Een nieuwe verwijsbrief is niet nodig als u eenmaal bent doorverwezen. Bent u uitbehandeld voor uw klachten? Dan geeft uw behandelaar dit door aan uw huisarts. Hierna heeft u wel weer een nieuwe verwijzing nodig voor specialistische zorg.

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis?

Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Komt u er niet helemaal uit of vraagt u zich af met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Spoedeisende Hulp of huisartsenpost?

Bezoekt u de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft.

Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is 's avonds, in het weekend en op feestdagen geopend.

Bent u niet verzekerd?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot.

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

Uitleg over de ziekenhuisrekening en de vergoedingen

Een ziekenhuis brengt niet alle handelingen apart in rekening. De kosten die te maken hebben met uw ziekenhuisbezoek (van diagnose tot eventuele operatie) verzamelen we in een zogenoemde diagnose-behandelcombinatie (dbc).

Wanneer u met een zorgvraag bij de medisch specialist komt, wordt een zorgtraject voor u geopend. Het ziekenhuis declareert iedere periode waarin zorg is geleverd. Meer informatie over de ziekenhuisrekening en dbc’s vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.