Een goede relatie tussen arts en patiënt is belangrijk. Er zijn wettelijke regels voor de omgang van artsen met patiënten: de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De belangrijkste patiëntenrechten die hierin staan beschreven zijn:

  • het recht op informatie
  • het toestemmingsvereiste
  • het recht op privacy
  • het recht op inzage

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ook hebben we een speciale folder over de WGBO.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Het HagaZiekenhuis is naast het geven van zorg aan patiënten ook een opleidingsziekenhuis. Het doen van medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel daarvan. Vrijwel alle kennis over ziekten en gezondheid wordt verkregen door het doen van wetenschappelijk onderzoek. Meestal gaat het om onderzoek naar nieuwe medicijnen. Soms betreft het een nieuwe behandelingswijze of het uittesten van nieuwe apparatuur.

U kunt - geheel vrijblijvend - gevraagd worden om mee te doen aan een van deze onderzoeken. Als we die vraag stellen krijgt u uitgebreide informatie hierover. Deze staat ook te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Bij medisch wettenschappelijk onderzoek zijn strikte regels van toepassing. Ook is de Algemene verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Indien voor uw onderzoek of behandeling lichaamsmateriaal wordt afgenomen, kan het restmateriaal hiervan worden gebruikt voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek.

Wie hiertegen bezwaar heeft, kan dit vooraf kenbaar maken aan de behandelend arts. Uiteraard wordt het materiaal geanonimiseerd en is het niet herleidbaar tot een persoon.

We hebben twee folders over het gebruik van medische gegevens en resterend lichaamsmateriaal:

Heeft u nog vragen hierover?

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze aan uw behandelend arts stellen.

Privacyverklaring

In het HagaZiekenhuis vinden wij uw privacy erg belangrijk. U moet er op kunnen rekenen dat wij verantwoord omgaan met uw vertrouwelijke informatie. Hoe wij omgaan met de privacy van onze patiënten en medewerkers leest u in onze privacyverklaring.

Als u vragen heeft over het privacybeleid van het HagaZiekenhuis, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@hagaziekenhuis.nl of via telefoonnummer (070) 210 2625.