Organisatie en bestuur

Het HagaZiekenhuis is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland. In het HagaZiekenhuis werken ruim 3500 medewerkers en circa 320 medisch specialisten.

Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende stichting met de naam Stichting Reinier Haga Groep. Beide organisaties bieden zelfstandig hun patiënten vanuit de vertrouwde locaties het brede pakket aan zorg, inclusief 24 x7 (trauma) spoedeisende hulp, IC en moeder- en kindzorg.  De ziekenhuizen hebben een gezamenlijke Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht.

Klik op onderstaande afbeelding om het organogram van de Stichting Reinier Haga Groep groter weer te geven.

Organogram Reinier Haga GroepOrganogram Reinier Haga Groep

 

Het HagaZiekenhuis is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland. De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze raden worden geadviseerd door de Ondernemingsraad (OR), het Medisch Stafbestuur, de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en de Cliënten AdviesRaad (VAR).Het HagaZiekenhuis is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland. De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze raden worden geadviseerd door de Ondernemingsraad (OR), het Medisch Stafbestuur, de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en de Cliënten AdviesRaad (VAR).

Contact

Algemeen
Locatie LeywegLocatie Leyweg - Spoedplein

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Juliana KinderziekenhuisZorgplein Westland

Telefoon(0174) 417 227

image_3006Meer informatie