Organisatie en bestuur

Het HagaZiekenhuis is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland. In het HagaZiekenhuis werken ruim 3500 medewerkers en circa 320 medisch specialisten. HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) zijn bestuurlijk gefuseerd in de Reinier Haga Groep. Samen bieden wij Topzorg Dichtbij. Met elkaar garanderen wij onze patiënten 24/7 uitstekende basiszorg en acute hoogcomplexe zorg.

De Reinier Haga Groep ontstond in 2013 uit de bestuurlijke fusie tussen het HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf Groep. In juni 2015 trad het LangeLand Ziekenhuis toe. De ziekenhuizen hechten veel waarde aan verbinding met belanghebbenden in het verzorgingsgebied. De bestuurlijke fusie startte vanuit de overtuiging dat in de turbulente zorgmarkt de combinatie van deze ziekenhuizen elkaar versterkt, met respect voor elkaars verschillen.

Het HagaZiekenhuis is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland. De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze raden worden geadviseerd door de Ondernemingsraad (OR), het Medisch Stafbestuur, de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en de Cliënten AdviesRaad (VAR).Het HagaZiekenhuis is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland. De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze raden worden geadviseerd door de Ondernemingsraad (OR), het Medisch Stafbestuur, de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en de Cliënten AdviesRaad (VAR).