Het HagaZiekenhuis (Den Haag) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) vormen sinds 2015 de Reinier Haga Groep (RHG). Tot november 2022 was het Reinier de Graaf  ziekenhuis uit Delft daar ook onderdeel van. In december 2022 is besloten dat het LangeLand ziekenhuis en het HagaZiekenhuis samen verder gaan. Dit zal in 2023 zichtbaar worden.

Tot die tijd is de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het ziekenhuisbeleid en de sturing en inrichting van de ziekenhuisorganisaties.

De RHG heeft ook een raad van toezicht. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen directie.