Het HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) vormen sinds 2013 de Reinier Haga Groep (RHG). Samen bieden wij topzorg dichtbij. Met elkaar garanderen wij onze patiënten 24/7 uitstekende basiszorg en acute hoogcomplexe zorg. 

De raad van bestuur van de Reinier Haga Groep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het ziekenhuisbeleid en de sturing en inrichting van de ziekenhuisorganisaties. De RHG heeft ook een raad van toezicht. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen directie.