Sinds 1 maart 2023 zijn het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer gefuseerd. Op 1 juni verandert de naam LangeLand Ziekenhuis in HagaZiekenhuis Zoetermeer.

Door deze fusie blijft er goede ziekenhuiszorg met hoog specialistische kennis en kunde dicht bij huis voor patiënten in Den Haag, Zoetermeer en omgeving.

Klik hier voor meer informatie over de fusie.