CliëntenAdviesRaad (CAR)

Sinds eind 2007 heeft het HagaZiekenhuis een CliëntenAdviesRaad (CAR).

De CAR behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten/cliënten van het HagaZiekenhuis, van hun familieleden en van bezoekers. Vanuit deze optiek adviseert de CAR de Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis.

In het linkermenu staat meer informatie over de CAR, haar werkwijze en gebieden waarop ze actief is.

Groepsfoto CAR

Foto: de CAR-leden