CliëntenAdviesRaad (CAR)

Het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten mee kunnen denken over het ziekenhuisbeleid. Daarom is een CliëntenAdviesRaad (CAR) opgericht.

Een cliëntenraad is wettelijk verplicht. De CAR komt op voor de belangen van patiënten/cliënten van het HagaZiekenhuis, van hun familieleden en van bezoekers. De CAR geeft advies aan de directie van het HagaZiekenhuis.

In het linkermenu staat meer informatie over de CAR, haar werkwijze en de onderwerpen waar ze zich mee bezig houdt.

Haga _CAR_8157c

Foto: de CAR-leden