CliëntenAdviesRaad (CAR)

Sinds eind 2007 heeft het HagaZiekenhuis een CliëntenAdviesRaad (CAR).

De CAR behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten/cliënten van het HagaZiekenhuis, van hun familieleden en van bezoekers. Vanuit deze optiek adviseert de CAR de Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis.

In het linkermenu staat meer informatie over de CAR, haar werkwijze en gebieden waarop ze actief is.

Groepsfoto CAR

Foto: de CAR-leden

Contact

Algemeen
Locatie LeywegLocatie Leyweg - Spoedplein

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Juliana KinderziekenhuisZorgplein Westland

Telefoon(0174) 417 227

image_3006Meer informatie