Leden

Haga _CAR_8157c
Op de foto (van links naar rechts): Monique Bremmer, Ed Schook, Maarten Guichelaar, Harm W. de Boer, Loes Plaisier, Paul Loth, Anne Henstra.

Loes Plaisier en Harm de Boer vormen het Dagelijks Bestuurd van de CAR. Loes Plaisier is ook voorzitter van de CAR. Monique Bremmer ondersteunt de CAR als beleidsmedewerker.

De CliëntenAdviesRaad bestaat uit zeven personen die onafhankelijk zijn van het ziekenhuis. De leden van de CAR zijn:

Harm W. de Boer

Harm de Boer

Harm de Boer is voormalig politiechef en diplomaat. Harm is veel betrokken geweest bij vernieuwingsprocessen in grotere organisaties. Hij maakt nu deel uit van Haagse besturen en commissies, voornamelijk gericht op de verbetering van perspectieven voor de jeugd, sociale innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Harm is vader van twee kinderen en heeft vijf kleinkinderen. Tijdens zijn verblijf in Engeland, Duitsland, Italië, Spanje en Turkije heeft hij met grote regelmaat ervaring opgedaan als cliënt in de gezondheidszorg. Harm: "In Den Haag ben ik nu samen met mijn echtgenote trouwe bezoeker van twee locaties van het HagaZiekenhuis. Ook ben ik niet onbekend met de gang van zaken in andere ziekenhuizen in de regio. Het krachtenveld in de nationale zorg verandert sterk en snel. De Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis speelt hierop in met een ambitieuze strategie. In het belang van patiënten, familieleden en bezoekers wil ik graag in de CAR meedenken over relevante adviezen."

Maarten Guichelaar

Maarten Guichelaar

Maarten Guichelaar werkt in het onderwijs. Hij was directeur van diverse scholen voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Momenteel is hij opleidingsmanager MBO van een groot AOC in de Randstad.
Naast zijn directiewerk is Maarten actief in diverse vrijwilligersorganisaties. Muziek is zijn grote passie en hobby, vooral jazz en klassieke muziek. Maarten speelt in een big band waarmee hij regelmatig optreedt in binnen- en buitenland.

Maarten: "Mijn ervaringen met het HagaZiekenhuis zijn bijzonder positief. Via de Cliëntenadviesraad denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan het continueren van de goede zorg en deze waar mogelijk nog verder te verbeteren."

Anne Henstra

Anne Henstra is nu nog actief belastingadviseur. Anne is altijd werkzaam geweest in de financiële dienstverlening, onder andere als eigenaar van een assurantiebedrijf. Ook heeft hij les gegeven op het assurantiecollege.

Anne Henstra

Zijn vrije tijd besteedt hij aan sport en ontspanning met zijn dochter en zoon, en nu ook met zijn kleindochters. Hij vaart graag in Friesland met zijn vrouw. Ook is Anne jaren landelijke voorzitter geweest van één van de grootste watersportverenigingen van Nederland.

Anne heeft altijd graag mensen geholpen die het minder goed hadden met raad en steun. Dat is ook de reden waarom hij lid is geworden van de CAR. Hij zet zich met veel plezier in voor de CAR, om zaken te begeleiden, controleren of gesprekken te voeren. "De CAR is voor de patiënt een heel belangrijk orgaan dat ook wettelijk gesteund wordt. Er ligt een belangrijke taak voor de CAR in het behartigen van de belangen van patiënten, daarvoor zet ik mij graag in."

Paul Loth

Paul Loth heeft als ecoloog jarenlang gewerkt en gewoond in Afrika. In Zimbabwe zijn zijn beide dochters
Paul Lothgeboren. Later toen hij terugkeerde naar Nederland bleef Afrika zijn werkterrein. Zo ontwikkelde hij voor het drinkwaterbedrijf Dunea een concept om de kennis van Dunea toe te passen in Afrika. Paul heeft een passie voor zeilen en 's zomers is hij samen met zijn vrouw met zijn platbodem op het wad of in de Zeeuwse wateren te vinden.

Paul: "Als begeleidend mantelzorger kwam ik regelmatig in andere ziekenhuizen, waar me opviel hoe inefficiënt en onpersoonlijk de patiënt af en toe werd bejegend. Ook toen ik zelf onlangs voor een behandeling in het HagaZiekenhuis behandeld moest worden, vielen me de inefficiënties in de zorgketen op." Als lid van de CAR hoopt Paul ertoe bij te dragen dat dergelijke ergernissen voor patiënt en begeleider tot het verleden gaan behoren.

Judith Magdelijns

Judith Magdelijns

Judith Magdelijns is in het dagelijkse leven bezig haar studie Europese Studies (communicatiespecialisatie) aan de Haagse Hogeschool af te ronden. Zij heeft werkervaring opgedaan als communicatiemedewerker op de Hogeschool Rotterdam.

Momenteel werkt zij niet, omdat ze een groot deel van haar tijd en energie in haar gezondheid moet stoppen. Wel doet ze kleine vrijwillige taken, zoals restaurantgidsredacteur bij Vegatopia en ouderen wegwijs maken in de huidige digitale wereld.

Judith: "Als Cystic Fibrosis patiënt (taaislijmziekte) heb ik te maken met meerdere zorgverleners binnen het HagaZiekenhuis. Ik kan en wil deze ervaring bij de CAR inzetten om patiëntenbelangen te verdedigen en issues aan te kaarten."

In haar vrije tijd speelt Judith hobo in twee orkesten en speelt ze volleybal. Ze heeft drie jaar bestuurservaring bij het studentenorkest Valerius. Waarvan twee jaar als algemeen bestuurslid en een jaar als penningmeester.

Loes Plaisier, voorzitter

Loes Plaisier

Loes Plaisier is trainer/adviseur en coach, dit werk doet ze als zzp'er. Van origine is Loes Verpleegkundige en heeft 28 jaar in het Leyenburg Ziekenhuis gewerkt. Tevens heeft ze in het Nederlands Zeehospitium te Den Haag en Holy Ziekenhuis te Vlaardingen gewerkt.

Tijdens haar werkzaamheden in het Leyenburg Ziekenhuis heeft ze als verpleegkundige, praktijkopleider, kwaliteitsmedewerker en voorzitter van de OndernemingsRaad gewerkt.

Naast haar werkzaamheden in het ziekenhuis was Loes bestuurslid van het LOMOZ, het platform voor ondernemingsraden in de zorg. Daarnaast zat ze in de Raad van Toezicht bij stichting Parco, verpleeg- en verzorgingshuizen.

In 2008 was ze mede oprichter van de Vereniging van Verpleegkundig Overgangsconsulente (VVOC), waarvan ze 6 jaar voorzitter is geweest.

Sinds juni 2015 is Loes lid van de CliëntenAdviesRaad. "Door de directiesecretaris ben ik benaderd of ik interesse had voor de CliëntenAdviesRaad, gezien mijn ervaring binnen het HagaZiekenhuis. Gezien mijn ervaring vanuit de Ondernemingraad binnen het Haga en de zorginstellingen waar ik gewerkt heb, is het een uitdaging om nu vanuit een ander perspectief de medezeggenschap te banaderen, eerst vanuit de werknemers en nu vanuit de patiënten."

Ed Schook

Ed Schook 100-150

Ed Schook is voormalig medisch directeur en internist van origine. Ed is na zijn opleiding in het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt in Den Haag gaan wonen, waar hij een staffunctie heeft bekleed bij de Rijks Bedrijfsgeneeskundige Dienst. Vervolgens heeft hij 30 jaar aan de research, ontwikkeling en introductie van nieuwe geneesmiddelen gewerkt in nationaal en internationaal verband voor onder andere hart- en vaatziekten, maag- darm- en leverziekten, kanker urine-incontinentie  en röntgen contrastmiddelen.

Ed is getrouwd en heeft drie dochters. Hij is sociaal betrokken en verricht regelmatig vrijwilligerswerk. In zijn vrije tijd sport hij graag.

Op dit moment is hij onder andere bestuurslid van de Crohn Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland. De reden om toe te treden tot de CAR van het HagaZiekenhuis is weer meer betrokken te zijn bij de diverse processen in het ziekenhuis, maar dan vanuit het perspectief van cliënten.

Monique Bremmer, beleidsmedewerker

Monique Bremmer is beleidsmedewerker voor de CAR. Zij ondersteunt de CAR met zowel inhoudelijke als administratieve werkzaamheden. Daarnaast werkt zij als beleidsmedewerker voor de specialismen Gynaecologie en Urologie van het HagaZiekenhuis.

Monique Bremmer 100-150

"Sinds januari 2017 ben ik werkzaam voor de CAR. Ik zie bij de CAR-leden een grote betrokkenheid en inzet bij het opkomen voor de belangen van patiënten van het HagaZiekenhuis. In mijn functie probeer ik de leden zo goed mogelijk te ondersteunen met administratieve werkzaamheden. Ook kijk ik bij welke thema's in het ziekenhuis de CAR betrokken kan worden. Zijn er bijvoorbeeld onderdelen op het gebied van kwaliteit waar de CAR een meerwaarde kan zijn? Of zijn er veranderingen op komst die invloed hebben op de patiënt?"

"Werken aan kwaliteitsverbetering vanuit specialismen en het cliëntenperspectief is een goede combinatie. Beide functies zijn hierdoor een mooie aanvulling op elkaar."