Wat doet de CAR?

De CliëntenAdviesRaad (CAR) adviseert de directie wat het beste is voor de patiënt. Hierbij staat de doelstelling van het HagaZiekenhuis centraal. Zowel de directie als de CAR-leden kunnen onderwerpen voorstellen. Dit zijn de aandachtsgebieden van de CAR.

Jaarverslag

In onze jaarverslagen leest u op welke manier de CAR betrokken is bij de organisatie. Ook vindt u meer informatie over de activiteiten van de CAR.

Jaarverslag (2015)

Jaarverslag (2016)

Jaarverslag (2017)

Wat doet de CAR niet?

De CliëntenAdviesRaad houdt zich niet bezig met (persoonlijke) problemen en/of klachten. Heeft u een persoonlijk probleem of klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris (KF) van het HagaZiekenhuis. Hier leest u meer over het indienen van een klacht.

Voor overige vragen, kijk op de pagina "Veelgestelde vragen" van het HagaZiekenhuis.