Medisch Stafbestuur

Het Medisch Stafbestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de Medische Staf. Het Stafbestuur is nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het strategisch beleid van het HagaZiekenhuis.

Het HagaZiekenhuis is een erkend opleidingsziekenhuis voor 21 medisch specialismen.

Het Medisch Stafbestuur van het HagaZiekenhuis bestaat uit:

  • Dhr. R. Baak, cardio-intensivist, voorzitter
  • Dr. L.J. Vleming, internist, vice-voorzitter en secretaris
  • Dhr. L. Wewerinke, kinderarts, penningmeester
  • Dr. J.W.S. Merkus, chirurg, lid namens het MSC
  • Dhr. T. van der Zwan, anesthesioloog, lid namens het VMS-D
  • Mevr. W. Kolkman, gynaecoloog, lid namens het MSC
  • Mevr. L. Visser, apotheker, lid namens het VMS-D