Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) heeft tot taak om namens het personeel overleg te voeren met de Raad van Bestuur over het ziekenhuisbeleid in het algemeen en de belangen van de medewerkers in het bijzonder. De OR heeft daarnaast een controlerende taak bij zaken als veiligheid, welzijn en milieu, gezondheid en reorganisaties. Bij dergelijke onderwerpen heeft de OR instemmingsrecht of adviesrecht.

Contact

Algemeen
Locatie LeywegLocatie Leyweg - Spoedplein

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Juliana KinderziekenhuisZorgplein Westland

Telefoon(0174) 417 227

image_3006Meer informatie