Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) heeft tot taak om namens het personeel overleg te voeren met de Raad van Bestuur over het ziekenhuisbeleid in het algemeen en de belangen van de medewerkers in het bijzonder. De OR heeft daarnaast een controlerende taak bij zaken als veiligheid, welzijn en milieu, gezondheid en reorganisaties. Bij dergelijke onderwerpen heeft de OR instemmingsrecht of adviesrecht.