De CAR komt 1 keer in de 6 weken bij elkaar. Daarnaast is er iedere 6 weken een overleg met de directie. In de vergaderingen wordt gesproken over de voortgang van projecten en stelt men adviezen vast. De CAR overlegt ook met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad.

Advies

De CAR adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over verschillende onderwerpen. De directie bespreekt deze adviezen met de verantwoordelijke afdelingen. Vervolgens laat de directie de CAR per brief of e-mail weten of de adviezen worden overgenomen.

Werkgroepen

De CAR-leden brengen niet alleen advies uit, ze doen ook mee aan werkgroepen. De deelnemers van deze werkgroepen bespreken onderwerpen die belangrijk zijn voor de patiënt. Binnen het ziekenhuis worden veiligheidsrondes en spiegelgesprekken gehouden. De CAR doet hier ook aan mee.

Reinier Haga Groep

Het Reinier de Graaf, het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis vormen samen de Reinier Haga Groep. De Cliëntenraden (Cliëntenraad Reinier de Graaf Ziekenhuis, CliëntenAdviesRaad HagaZiekenhuis en Cliëntenraad LangeLand Ziekenhuis) vergaderen samen over onderwerpen die voor alle 3 de ziekenhuizen belangrijk zijn. De voorzitter en een van de leden van het Dagelijks Bestuur praten namens de CAR bij zulke overleggen.