Klachten of verbetersuggesties?

De CR houdt zich bezig met zaken die belangrijk zijn voor alle patiënten van het HagaZiekenhuis.

Alleen als u denkt dat uw klacht belangrijk is voor alle patiënten, kunt u dit aan ons laten weten. Verbetersuggesties vanuit patiëntenverenigingen zijn van harte welkom.

Het is mogelijk om schriftelijk of per e-mail contact op te nemen met de CR.

Schriftelijk
HagaZiekenhuis, t.a.v. Cliëntenaad (CR)
Postbus 40551
2504 LN Den Haag 

E-mail
E-mail: clientenraad@hagaziekenhuis.nl

Heeft u een klacht of vraag?

De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met (persoonlijke) problemen en/of klachten. Bij persoonlijke problemen of klachten kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris (KF) van het HagaZiekenhuis.