Het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten mee kunnen denken over het ziekenhuisbeleid. Daarom is een Cliëntenraad (CR) opgericht.

Een cliëntenraad is wettelijk verplicht. De CR komt op voor de belangen van patiënten/cliënten van het HagaZiekenhuis, van hun familieleden en van bezoekers. 

De Cliëntenraad (CR) adviseert de directie wat het beste is voor de patiënt. Hierbij staat de doelstelling van het HagaZiekenhuis centraal. Zowel de directie als de CR-leden kunnen onderwerpen voorstellen. Dit zijn de aandachtsgebieden van de CAR.

Jaarverslag

In onze jaarverslagen leest u op welke manier de CR betrokken is bij de organisatie. Ook vindt u meer informatie over de activiteiten van de CR.

Wat doet de CR niet?

De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met (persoonlijke) problemen en/of klachten. Heeft u een persoonlijk probleem of klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het HagaZiekenhuis.