De afgelopen jaren heeft de CR zich met de volgende projecten beziggehouden:

Digitaal aanmelden en registreren

Sinds februari 2017 werken we met digitale aanmeldzuilen. Dit project noemen we 'digitaal registreren en aanmelden'. Het doel van dit project was de patiënt klantvriendelijker en gemakkelijker te ontvangen in het HagaZiekenhuis.

De CR heeft onder andere aandacht gevraagd voor de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de informatie. Ook werd er gelet op de identiteitsbewijzen van kinderen onder 13 jaar. Zij hoeven volgens de wet hun paspoort of identiteitskaart nog niet te kunnen laten zien. Misschien hebben ze zelfs nog niet eens een paspoort of identiteitskaart. Anders dan bij de normale identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Iedereen moet dus vanaf de geboorte al kunnen bewijzen wie hij of zij is.

KinderAdviesRaad

Het HagaZiekenhuis heeft een KinderAdviesRaad opgericht. Het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk dat kinderen kunnen delen wat voor hen belangrijk is. Voordat de KinderAdviesRaad is opgericht zijn daarom gesprekken gevoerd met ziekenhuizen die een KinderAdviesRaad hebben. Ook de kinderen van basisscholen in de omgeving van het ziekenhuis en kinderen die patiënt zijn van het Juliana Kinderziekenhuis zijn hierbij betrokken. De KinderAdviesRaad heeft in april haar eerste bijeenkomst gehad en is in augustus officieel gestart.

Warme maaltijd

Maaltijden in het HagaZiekenhuis moeten vers zijn en voldoende groenten bevatten. Daarnaast is het belangrijk dat er iets te kiezen is. Ook voor patiënten die een dieet volgen. De CR heeft begrepen dat het eten niet altijd aan deze kwaliteitseisen voldoet. Daarom heeft de CR deelgenomen aan de werkgroep om de kwaliteit van de warme maaltijd te verbeteren. Dit is gedaan door middel van een proeverij en een verbeterplan van het maaltijdproces. Hieruit is een nieuwe werkgroep ontstaan: de commissie eten & drinken. Dit project is nog bezig.

Telefonische bereikbaarheid

Meerdere patiënten hebben aangegeven dat bij de poliklinieken in het HagaZiekenhuis niet altijd de telefoon wordt opgenomen. Ook wordt er vanuit het ziekenhuis vaak anoniem gebeld. De CR let er op dat dit verbeterd wordt. Regelmatig wordt er navraag gedaan wat de stand van zaken is en wat er is gedaan om het te verbeteren..

Seniorvriendelijk Ziekenhuis

De CR maakt deel uit van de commissie Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Deze commissie is in 2017 eerst aan de slag gegaan met de aanvraag voor het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Daarna is de commissie gaan werken aan het beleid rondom ouderenzorg voor de komende jaren.

Orthopedisch centrum

In 2019 opent het Orthopedisch Centrum (OC) haar hoofdlocatie in Zoetermeer bij het LangeLand Ziekenhuis. Hier zullen orthopedische patiënten worden geopereerd. De CR is erg betrokken bij alle ontwikkelingen bij de orthopedie in het HagaZiekenhuis en het OC. De Raad van Bestuur heeft de cliëntenraden van de Reinier Haga Groep gevraagd om te bedenken aan welke voorwaarden de medisch- en algemeen directeur van het OC moeten voldoen. Deze directie is de komende jaren verantwoordelijk voor het opzetten en de bedrijfsvoering van het OC.

Apart van de andere cliëntenraden heeft de CR een positief advies gegeven over de profielen van de medisch- en algemeen directeur OC. Wel stelt de CR vragen over de geldzaken bij het OC.